Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bittner, Alois

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:7.1.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.4.1950
Text
Literatura

Bittner, Alois, houslař, narozen 7. 1. 1880, Královo Pole (Brno), zemřel 25. 4. 1950, Kladno.

V letech 1894–1898 se vyučil u houslaře Franze Angera ve Vídni. Po vyučení pracoval jako tovaryš u různých houslařů v Čechách, na Moravě, v Lipsku, Drážďanech a Berlíně. Před svým osamostatněním pracoval u Jindřicha Zazvonila v Kladně. Osamostatnil se roku 1909 v Kladně, kde působil 41 let až do své smrti. Za první světové války se dostal v roce 1915 do ruského zajetí a pracovalů v Moskvě u Gregoroviče Macha. Po návratu ze zajetí se stali jeho žáky Josef Horák, František Fuchsa a Václav Koláček. Pracoval u něho také pražský houslař Julius Hubička. Zpočátku se Bittner pokoušel o vlastní model smyčcových nástrojů neobvyklého tvaru, podle něhož zhotovil i dvě kvarteta. Nakonec však zůstal u modelů Amatiho, Magginiho, Stradivariho a Guarneriho. Olejový lak nevalné kvality si připravoval sám. Samostatně zhotovil asi 140 houslí, viol a violoncell. Některé jeho nástroje se dostaly i do ciziny. Poslední léta života se věnoval převážně opravám a restaurování smyčcových nástrojů. Alois Bittner získal na různých výstavách několik vyznamenání, zlatou státní medaili, velkou zlatou medaili, záslužný kříž, stříbrná vyznamenání a několik diplomů. Jeho nástroje lze považovat za lepší průměr.


Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 38).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 30).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 92).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002