Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Buček, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Varhaník, sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:28.5.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.3.2019
Text
Literatura

 Buček, Miloslav, varhaník, sbormistr a hudební pedagog, narozen 28. 5. 1931, Chropyně, zemřel 2. 3. 2019, Brno.

 

Základy hudebního vzdělání získal u Františka Kašpara v rodném městě. Poté studoval na brněnské konzervatoři obor varhany u Vladimíra Hawlíka (1946–51), jeho dalšími významnými učiteli zde byli Josef Blatný a Josef Černocký. Ve studiích pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění – obory hra na varhany (1951–56) a dirigování sboru (1967–71). Učil se zde u Josefa Veselky a Františka Jílka. Po čas studia učil na základních hudebních školách v Prostějově (1952–55), Blansku (1956–60) a v Brně-Králově Poli (1955–59). Od roku 1950 veřejně koncertoval. Věnoval se především soudobé české varhanní tvorbě (Blatný, Eben, Hlobil a další), kterou propagoval i v evropských zemích. V České republice poprvé uvedl několik varhanních koncertů s orchestrem (Mozart, Eben, Casella, Medyn). V šedesátých letech umělecky spolupracoval s činohrou Mahenova divadla v Brně. Natočil řadu nahrávek pro rozhlas a vyšlo mu několik desek u gramofonových společností Panton a Supraphon (například Varhanní skladby Leoše Janáčka, Panton, 1978).

Kromě sólové varhanní hry se věnoval sbormistrovské činnosti – v roce 1965 založil na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně Komorní sbor, který umělecky vedl celkem 34 let a získával s ním úspěchy na koncertech, soutěžích a festivalech doma i v zahraničí. Více než čtyřicet let působil na Pedagogické fakultě této univerzity (1961–2002), kde se stal v roce 1986 vedoucím Katedry hudební výchovy. Poté zůstal jako externista na stejném pracovišti. Za dobu svého působení zde byl za svoji práci několikrát oceněn. Získal tituly „Vzorný pedagogický pracovník Univerzity Jana Evangelisty Purkyně“ (1965), „Zasloužilý pracovník Univerzity Jana Evangelisty Purkyně“ (1986), dále získal Stříbrnou medaili Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (1969) a poté i Zlatou medaili Masarykovy univerzity (1996). V roce 1988 dosáhl profesury ve svém oboru, a ve stejném roce byl oceněn rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně za propagaci této univerzity v zahraničí. V roce 2000 získal cenu Ferdinanda Vacha za celoživotní dílo a dosažené výsledky v oblasti sbormistrovské činnosti.

Mezi jeho další pedagogické aktivity patří vedení letních hudebních kurzů a seminářů pro učitele hudební výchovy pod Českou hudební společností a Společností pro hudební výchovu (1991–99), práce metodického poradce a konzultanta školních sborů a také vzdělávání mladých sborových dirigentů. Na sborových soutěžích býval členem porot. Stejně tak se uplatnil coby člen několika komisí zabývajících se hudebním vzděláváním v České republice – byl například předsedou předmětové rady pro hudební výchovu při komisi expertů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (1983–89) či členem akreditační komise pro umělecké vysoké školy (1991–94). Věnoval se také přednáškové činnosti (například pro Muzejní společnost města Brna) a aktivně se účastnil národních i mezinárodních konferencí v oblasti hudební výchovy. Je autorem mnoha pedagogických článků, vysokoškolských skript a vědecko-výzkumných textů ze sféry hudebně pedagogické a sbormistrovské, ale i příspěvků k teorii a interpretaci varhanní hudby.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Bránský, Jaroslav: Hudební slovník okresu Blansko (Boskovice 1984).

 

II. Ostatní

Čeští koncertní umělci ČHF a SČSKU (Praha 1984).

Krajc, Josef: 40 let pedagogické fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (Brno 1986).

Historie katedry hudební výchovy PdF MU (Brno 1996).

Cestou světla: kompendium praktických a teoretických rad pro sbormistry (Uherský Brod 2002).

 

www.sbor.cz

www.ceske-sbory.cz

www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=B

 

Klára Kolofíková

Text

Datum poslední změny: 13.1.2010