Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kopřiva, Jan Jáchym

Tisk

(Koprziva, Kopržiwa; Jan Joachim)

Charakteristika: skladatel, varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:17.3.1754
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.8.1792
Text

Kopřiva, Jan Jáchym (též Koprziva; Kopržiwa; Jan Joachim), skladatel, varhaník, kantor, narozen 17. 3. 1754, Cítoliby, zemřel 17. 8. 1792 tamtéž.

 

Jeho otcem byl skladatel, varhaník a cítolibský kantor Jan Václav Kopřiva (1708–89), první představitel a zakladatel tzv. cítolibské skladatelské školy, jejímž byl Jan Jáchym rovněž reprezentantem. Podstatnou část svého hudebního vzdělání si osvojil přímo u svého otce, Jana Václava, a rovněž u svého mladšího bratra Karla Blažeje Kopřivy (1756–89), jenž byl jedním z výtečných žáků varhaníka a skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera. Jan Jáchym Kopřiva byl sám zdatným skladatelem i varhaníkem. Roku 1778 převzal kantorské místo po svém otci a v roce 1785 se stal chrámovým varhaníkem u sv. Jakuba v Cítolibech, kde nahradil toho roku skonavšího bratra Karla Blažeje Kopřivu. Podobně jako jeho bratr podlehl Jan Jáchym roku 1792 tuberkulóze.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

Missa brevis in D: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo cum organo concert/ del: sigl. Joans Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D111).

Missa in D: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due oboe, due cornui con organo concertato e violone / del sigl: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D112).

Missa in F: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due cornui con organo / auth: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D113).

Missa in B: a canto, alto, tenore, basso, violino primo, violino secundo, due clarinetti, due corni con organo / del sigl: Joan Kopřziva (kolem 1780, České muzeum hudby, sign. XI D113).

Aria in C „O sors dira peccatoris“: a alto, violino solo, violino secundo, alto viola con organo pro me Joannis Joach. Koprživa (kolem 1785, České muzeum hudby, sign. VIII C69).

Diskografie

Musica antiqua citolibensis (4 CD, Supraphon 2007).

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

Eitner, Robert: Biographisch–Bibliographisch Quelen–Lexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur mitte des neunzehnten Jahrhunderts.

OSN.

ČSHS.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Srb Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Hnilička, Alois: Z archiválií o hudebnících rodu Kopřivů (Dalibor XXXVII, 1920).

Hnilička, Alois: Portréty starých českých mistrů hudebních (Praha 1922).

Němeček, Jan: Nástin české hudby 18. století (Praha, 1955).

Šesták, Zdeněk: Hudba cítolibských mistrů 18. století (Praha 1968).

Šesták, Zdeněk: Cítoliby – středisko českého hudebního klasicizmu (Hudební rozhledy 39, 1985, s. 43–46).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis (text k CD, Supraphon 2007).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis. Moje cesta za poznáním vyspělé hudební kultury českého venkova 18. století (Hudební věda 38, 3–4, s. 430–34).

Šesták, Zdeněk: Musica antiqua citolibensis. Nouze již odešla, velká radost jest k nám přišla (Louny 2009).

 

www.obec-citoliby.cz/historie/citolibska-hudba/

Archivalie

Národní muzeum. České muzeum hudby.

 

Kateřina Alexandra Šťastná

Datum poslední změny: 30.5.2016