Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tyr, Václav

Tisk

(Thier)

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:7.8.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:4.9.1970
Text

Tyr, Václav (do roku 1948 Thier), vojenský kapelník a skladatel, narozen 7. 8. 1902, Chotěboř, zemřel 4. 9. 1970, Kolín.

Během gymnaziálních studií bral soukromé lekce hry na klavír, později se učil hrát na housle u regenschoriho Františka Chutného a Roberta Hasslingera a na violoncello v Kutné Hoře u Josefa Mačenky. V šestnácti letech založil na gymnáziu studentský pěvecký sbor a orchestr. Roku 1921 přišel na pražskou konzervatoř, kde studoval kompozici u Josefa Bohuslava Foerstra, Jaroslava Křičky a Rudolfa Karla a dirigování u Václava Talicha. V kompozici pokračoval na mistrovské škole opět u Josefa Bohuslava Foerstra (1925–27). Základní vojenskou službu absolvoval u československého pěšího pluku 28 v Praze (1926), u nějž hrál na violu a trubku Es. Posléze nastoupil jako rotmistr instruktor na Vojenské hudební škole v Praze (1929–31), kde byl záhy povýšen na poručíka kapelníka. Pak působil v kapelnické funkci u pěších pluků 33 v Chebu (1931–33), 35 v Plzni (1933–35) a 5 v Praze (1935–39). Před obsazením Československa krátce velel Vojenské hudební škole. Za okupace působil jako kapelník hudby 1. praporu vládního vojska v Praze, po osvobození byl v téže funkci činný u hudby pěšího pluku 30 v Liberci (v roce 1947 přejmenovaného na pěší pluk 36). Po zrušení plukovní hudby roku 1949 odešel do zálohy a stal se kapelníkem dechového souboru Sokola v Liberci, později stál v čele železničářské hudby Československých státních drah tamtéž (do roku 1961). S orchestrem získal v krajském kole soutěže Lidové umělecké tvořivosti první cenu, na celostátním festivalu v Brně 1953 skončil soubor jako druhý. Koncem roku 1955 se stal kapelníkem Kmochovy dechové hudby Kolín, vyučoval hru na dechové nástroje na zdejší lidové škole umění a řídil amatérský orchestr Kolínské filharmonie (s ním provedl například Symfonii č. 8, “Nedokončenou” Franze Schuberta). V období 1961–65 byl vězněn pro údajné hospodářské delikty, ale následně v roce 1969 byl plně rehabilitován. Šlo o jednoho z nejlepších vojenských kapelníků své doby. Je autorem drobných skladeb pro klavír, písní, sborů, či klavírního tria, vše existuje pouze v rukopise.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební zpravodaj 1934.
Chotěbořské echo (18. 6. 1996, s. 14).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Písemná informace dcery Věry Munzarové (4. 1. 2002).
Osobní informace Borise Masopusta (1999, 2000 a 2001).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 21.7.2009