Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ibl, Rudolf

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:4.6.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.10.1963
Text
DíloLiteratura

Ibl, Rudolf, houslista, narozen 4. 6. 1910, Vídeň, zemřel 9. 10. 1963, Praha.

           

Hře na housle se učil v Hradci Králové u Karla Hršela. V letech 1924–30 navštěvoval pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle u Jana Mařáka a skladbu u Otakara Šína, Jaroslava Křičky a Rudolfa Karla. Dále pokračoval na mistrovské škole u Karla Hoffmanna (1931–32) a Jindřicha Felda (1940–43). Koncertoval v Československu i v zahraničí (v Rakousku, Maďarsku, Bulharsku a Jugoslávii). Učil hře na housle na mistrovské hudební škole v Kutné Hoře. V letech 1932–39 působil jako koncertní mistr rozhlasového orchestru v Bratislavě, kde také pěstoval komorní hudbu. V téže funkci působil od roku 1940 v rozhlase v Praze. Z novinek uvedl Monolog Dalibora Vačkáře a Fantasii Vladimíra Ambrose. Skládal komorní skladby a sbíral slovenské lidové písně. Upravoval české lidové písně pro sóla, smíšený sbor a orchestr.


Dílo

Dílo hudební

 

Trio pro housle, klarinet a klavír (1931);

Fantasie pro housle a orchestr (1932);

Capriccio pro trubku a orchestr (1934);

Dechový kvintet (1935);

Vlasti a lidu, suita na motivy českých lidových písní a tanců;

Podzimní listí pro alt a orchestr, cyklus písní;

Hudba ke hře se zpěvy a tanci Bačova Fujara;

Země milená, fantazie na ruskou lidovou píseň pro sóla, mužský sbor a velký orchestr. 

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

II. Ostatní

Gardavský, Čeněk a kolektiv: Skladatelé dneška (Praha 1961).

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982, s. 182–183).

 

Jiří Bernkopf

Datum poslední změny: 16.9.2011