Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rodina, Karel

Tisk


Charakteristika: Český organograf a sběratel písní

Datum narození/zahájení aktivity:18.10.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity:9.6.1969
Text
Literatura

Rodina, Karel, český organograf a sběratel písní, narozen 18. 10. 1884, Dožice, zemřel 9. 6. 1969.

Vystudoval gymnázium a učitelský ústav v Plzni. Pracoval jako učitel od roku 1903 až do roku 1939, kdy odešel do výslužby. Rodina během života učil na několika školách. Jednu dobu přednášel ve Hromnici, potom v Čížkově a na konci v Koterově. Za první světové války byl nejdříve nasazen na frontu v Srbsku. Po ústupu a rozbití jeho pluku byl převeden do Haliče proti ruské armádě. Zde se nechal zajmout a po putování po zajateckých táborech zakotvil nakonec u československých legií, kde působil v orchestrech jako hráč na hoboj a klarinet. V letech 1943–48 vyučoval ruštinu na reálném gymnáziu v Plzni. Dlouhá léta působil jako národopisný a vlastivědný pracovník a podílel se i na sbírání národních písní ze svého kraje. Zabýval se historií a dialektologií a mnohé své studie uveřejnil v časopisech Naše řeč, Mladá stáž a Vlastivědný časopis Plzeňska. Kromě toho byl Rodina i hudebním referentem plzeňské sokolské župy. V roce 1943 začal po dohodě se správcem Národopisného muzea v Plzni, Ladislavem Lábkem, pracovat na soupisu a průzkumu varhan, jež se nacházely ve všech sedmi okresech Plzeňského kraje. Do roku 1953 popsal 185 nástrojů. K jednotlivým popisům připojil plán kůru a varhan, zaznamenal jejich rozměry. Často si přitom všímal i věcí, které na kůru viděl – hudebniny, staré hudební nástroje. Je známá pouze jedna jeho studie o varhanách, kterou vydal v časopise Vyšehrad v roce 1946. Práce nese název O varhanách, varhanářích a varhanicích. Ve svém katastru varhan znázornil vývoj tohoto nástroje v českých zemích od konce 17. stol. a srovnával práce českých a německých varhanářů. Dne 2. 6. 1947 uspořádal v plzeňském muzeu přednášku o své celoživotní činnosti.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní

http://www.obec-cizkov.cz/cs/cizkov/historie/skola/ucitel-karel-rodina/R120-A828/

Silvana Karafiátová

Datum poslední změny: 31.1.2012