Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fiby, Heinrich Franz

Tisk


Charakteristika: Vydavatel školských zpěvníků

Datum narození/zahájení aktivity:16.1.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1935
Text
Literatura

Fiby, Heinrich Franz, vydavatel školských zpěvníků, narozen 16. 1. 1861, Znojmo, zemřel 1935, tamtéž.
 
Syn předního znojemského hudebního činitele a skladatele Heinricha Fibyho získal základy hudebního vzdělání v otcovském domě. Studoval pak ve Vídni a vyučoval angličtinu na německé obchodní škole v Brně (do 1890). Poté byl  středoškolským profesorem na vyšší reálce ve Znojmě a  na školách v Jihlavě a Praze. Penzionován byl v roce 1927. Vydal zpěvník Chorliederbuch für die österreichischen Mittelschulen (Vídeň 1899), jehož úvod pojednával o nauce zpěvu; nová verze zpěvníku pro potřeby německých škol v Československu vyšla pod názvem Chorliederbuch für die deutschen Mittelschulen der Tschechoslowakischen Republik v Liberci 1924. V letech monarchie byl vydán též Fibyho zpěvník Viribus unitis. Chorliederbuch zum Gebrauche an den k.u.k. und k.k. Militär-Lehranstalten (Vídeň, nedatováno).

Literatura
I. Lexika
LdM.
 
II. Ostatní
Hader, Widmar: Musikgeschichte der Stadt Znaim (in: Südmährisches Jahrbuch 28, 1979, s. 119–120).
 
Jiří Fukač
Datum poslední změny: 17.11.2002