Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Seemann, Miloslav

Tisk


Charakteristika: Lékař, foniatr, logoped, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:15.12.1892
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.2.1975
Text
Literatura

Seemann, Miloslav, lékař, foniatr, logoped, pedagog, narozen 15. 12. 1892, Vysoké Veselí, zemřel 11. 2. 1975, Praha.

 

Absolvoval ve Vídni gymnázium (1903–11) a lékařskou fakultu (1911–17), několik semestrů studoval také v Berlíně, Hamburku a v Paříži. Je zakladatelem prvního foniatrického oddělení na lékařské klinice v Československu. Působil na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze, kde v roce 1929 získal titul mimořádný profesor a v roce 1950 byl jmenován řádným profesorem. Byl vedoucím foniatrické laboratoře a přednostou foniatrického oddělení pražské fakultní nemocnice. Jeho mnohostranná odborná činnost zasahovala i do oblasti hudební teorie. Přednášel pravidelně pro posluchače Pražské konzervatoře o fyziologii a hygieně hlasu, zavedl povinné foniatrické vyšetřování studentů pěveckého a dramatického oddělení a pravidelné prohlídky žáků k prevenci hlasových poruch. Po roce 1945 zavedl na foniatrickém oddělení fakultní nemocnice pravidelnou ordinaci pro posluchače AMU a ošetřování hlasových poruch u členů státních divadel. Podobně také zahájil vyšetřování hlasového rozsahu dětí na pražských mateřských školách. K jeho návrhu byla zřízena fakultní foniatrická laboratoř (1956) pro výzkum fyziologie a patologie hlasu, řeči a sluchu. Účastnil se konference ve Švýcarsku (1938), jež se zabývala „Studiem vlivu hudební výchovy na úchylnou mládež“. Z jeho četných vědeckých prací jsou pro hudební vědu významné studie O tvoření rejstříků hlasových, O persistujícím hlasu fistulovém ad.


Literatura

ČSHS.

Heese, G. Wegener, H. (Hrsg.): Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogi (Berlin-Charlottenburg, 1969, 3139–40).

 

Petr Kostrhun

Datum poslední změny: 27.11.2015