Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Adam, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Kantor, houslista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:30.4.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.7.1974
Text
DíloLiteratura

Adam, Stanislav, kantor, houslista a skladatel, narozen 30. 4. 1889, Loštice (Šumperk), zemřel 6. 7. 1974, Brandýs nad Labem.

Otec byl učitelem a regenschorim v Lošticích. Vystudoval gymnázium v Zábřehu na Moravě (1901–09), hudebně se vzdělával u různých amatérů. Působil bez odborné aprobace jako učitel na všeobecných školách, nejdéle v Lošticích. Člen Klubu moravských skladatelů v Brně a Umělecké besedy v Praze. V podstatě sám se naučil hrát velmi slušně na housle a hlavně o letních prázdninách (zejména v letech 1922–37) koncertoval v různých letoviscích doma i v cizině, nejčastěji v přímořských lázních. Neúnavně se pokoušel o komponování, třebaže k tomu neměl náležité odborné vzdělání a trpěl tudíž nedostatkem autokritičnosti. Skladby ve velkých formách jako jsou koncerty pro housle a moll op. 15 (1941), pro violoncello h moll op. 34 (1954), pro klavír g moll op. 35 (z téhož roku) a pro klarinet D dur (1959) jsou dílem hudebního grafomana. Životnost nemají ani skladby, které vyšly tiskem: Koncertní polonéza pro housle nebo orchestr op. 5 (1935, Praha 1936), Pozdrav spojencům, suita pro velký orchestr nebo dechovou hudbu (1938, Praha 1938). Naproti tomu alespoň regionální význam určitě mají vánoční hra Nesem vám noviny (1939, Olomouc 1940), hra se zpěvy a tanci V říši vodníka na text Josefa Nováka (1957), úpravy lidových písní a některé příležitostné skladby (například Slavnostní znělka města Loštic). Provedení skladeb nebo aspoň jejich částí si autor obvykle vyjednal u některého profesionálního hudebníka z Olomouce.
Hudební pozůstalost je uložena v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích.

Dílo

Vydáno tiskem
Koncertní polonéza op. 5 (1935, Praha, František Anotnín Urbánek 1936);
Přání-Blahoželanie (3 různé úpravy, 1936, Praha, František Antonín Urbánek1937, 1946);
Pozdrav spojencům (pro dech. hudbu, Praha, Barvitius 1938);
Nesem vám noviny (vánoční hra, 1939, Olomouc, Velehrad 1940).

V rukopise (výběr)
Houslový koncert a moll, op. 15 (1941, 2. část provedena Loštice 1953);
Suita pro housle, op. 16 (1., 3. a 4. část provedena Loštice);
Allegro de Concert pro housle (Vzpomínka na H. Wieniawského);
Klavírní koncert g moll (1954, 1. část provedena Loštice 1955);

Klarinetový koncert D dur (s klavírem, provedeno Olomouc 28. 4. 1959);
koncert pro violoncello;
četné písně, sbory, komorní (zvláště pro housle a dechové nástroje) i orchestrální skladby.

Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hekele, František – Kapusta, Jan: 70 let Stanislava Adama (Mohelnice 1959).
Kapusta, Jan: Za Stanislavem Adamem (sborník Severní Morava, svazek 28, 1974, s. 70–72).
Kobza, Jaroslav: Vzpomínka na Stanislava Adama (sborník Severní Morava, svazek 57, 1989, s. 74–75).

Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 11.4.2009