Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ostravské kvarteto

Tisk


Charakteristika: Smyčcové kvarteto

Text

Ostravské kvarteto, smyčcové kvarteto, zahájení činnosti 1953, Ostrava, ukončení činnosti 1988.

 

Soubor vznikl z iniciativy violoncellisty Ivana Měrky (v kvartetu působil od jeho založení až do ukončení činnosti), houslistů Bohumila Malochy (1953–1962) a Oldřicha Samlíka (1953–86) a violisty Rudolfa Šrubaře (od založení až do ukončení činnosti). Od listopadu 1983 do června 1984 zde přechodně působil Milan Zajíc. Malochu vystřídali: krátce Alois Melezinek (od května do listopadu 1962), poté Miroslav Melkus (1962–70), Vlastimil Pacáček (od září 1970 do dubna 1978) a posléze František Krystýnek (1978–88). Samlíka (zemřel v březnu 1986) nahradil od jara 1986 do konce činnosti v roce 1988 Dušan Ondruška (1986–88).

První veřejný koncert kvarteta se uskutečnil 8. 11. 1953. Od roku 1960 bylo kvarteto souborem Státní filharmonie Ostrava (dnes Janáčkova filharmonie), čímž byla zásadně vyřešena i otázka další existence souboru. V letech 1953–88 vystoupil soubor na dvou tisících koncertů v mnoha zemích světa (mimo jiné Maďarsko, Polsko, Německo, Španělsko, Rumunsko, Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Bulharsko, Sovětský svaz, Jugoslávie, Kuba, Itálie atd.). Kvarteto rovněž vystoupilo v rámci festivalu Pražské jaro, v zahraničí na festivalech v lombardském Comu, v Bergenu v Norsku, v Madridu, v Turíně a jinde. Na zájezdech do Rakouska provedlo kvarteto také četná díla tamních skladatelů (mimo jiné Norberta Sprongla, Heinricha Gattermeyera, Horsta Ebenhöha, Eduarda Wilimeka, Ferdinanda Weisse a dalších).

Získalo řadu ocenění (čtvrtá cena a titul laureáta v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Budapešti – 1959, Cena města Ostravy – 1959, Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců – 1976, diplom a zvláštní uznání Českého hudebního fondu za propagaci české soudobé hudby – 1983 atd.).

Repertoár tělesa, původně určený záměrem interpretovat především díla českých autorů 18. století, obsáhl přes tři sta skladeb v širokém slohovém rozpětí od skladeb barokních a renesančních autorů až k tvorbě soudobé. Ze starší tvorby to byly mimo jiné skladby Jana Tomáše KuzníkaSmyčcový kvartet F dur, Jana Křtitele VaňhalaSmyčcový kvartet g moll, Františka Antonína Rösslera-RosettihoKvartet B dur, op. 6, č. 3, Vojtěcha JírovceSmyčcový kvartet op. 4, č. 1 F dur, Antonína VranickéhoKlarinetový kvintet F dur, op. 107, Antonína DvořákaKvartety F dur a d moll, Bedřicha Smetany1. a 2. smyčcový kvartet, Leoše JanáčkaSmyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“ i č. 2. „Listy důvěrné“, Josepha Haydna – Smyčcový kvartet g moll „Jezdecký“, Wolfganga Amadea MozartaSmyčcový kvartet G dur, Ludwiga van BeethovenaSmyčcové kvartety z op. 18, č. 4 c moll a č. 5 A dur, Carla Marii von WeberaKlarinetový kvintet, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho – Smyčcový kvartet f moll, op. 80, dále díla Antonína Rejchy, Jana Adama Františka Míči, Josefa Myslivečka, Karla Stamice a dalších. Velkou pozornost věnoval soubor dílům českých soudobých autorů (mimo jiné Bohuslava Martinů, Ervina Schulhoffa, Jiřího Matyse, Jaromíra Podešvy, Oldřicha Palkovského, Ilji Hurníka, Josefa Ceremugy, Oldřicha Flosmana, Jana Bedřicha, Jana Zdeňka Bartoše, Ivana Jirko, Ivo Jiráska, Vladimíra Svatoše, Lubomíra Železného, Miroslava Klegy, Ctirada Kohoutka, Miloše Ištvana, Zbyňka Přecechtěla, Milana Báchorka atd.) i skladatelů cizích (mimo jiné Dmitrije Šostakoviče, Marcela Rubina, Alfreda Uhla a jiných). Četné skladby současných autorů uvedl soubor v premiéře (např. Jana Zdeňka Bartoše, Petra Doubravského, Oldřicha Palkovského, Čestmíra Gregora, Ivo Jiráska, Miroslava Klegy, Jiřího Matyse, Lubomíra Železného, Zbyňka Přecechtěla a dalších).

Na gramofonové desky nahrál soubor díla Lubomíra Železného (Smyčcové kvartety č. 1 a 2), Jana Zdeňka Bartoše (Smyčcový kvartet č. 11), Zbyňka Přecechtěla (Smyčcový kvartet), Josefa Ceremugy (Smyčcový kvartet č. 3), Antonína Rösslera-Rosettiho (Smyčcový kvartet B dur), Dmitrije Šostakoviče (Smyčcový kvartet č. 8 atd.).


Diskografie

Antonín Rössler-Rosetti: Kvartet B dur, op. 6, č. 3; Lubomír Železný: 2. kvartet (Panton 1981).

Literatura

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

 

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 22.12.2012