Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Philomathes, Václav

Tisk


Charakteristika: Hudební teoretik

Text
Literatura

Philomathes, Václav, hudební teoretik, narozen patrně koncem 15 stol., Jindřichův Hradec, zemřel (?)

 

Rodné jméno ani hlavní životní data nejsou známy. Pravděpodobně studoval na vídeňské univerzitě, vrátil se nejspíše po studiích do vlasti, kde byl venkovským knězem, v pozdějších letech života patrně nekatolickým. Je spisovatelem veršovaného latinského traktátu Musicorum libri quatuor (Čtyři knihy pro hudebníky, Vídeň 1512). V Práci se opírá o J. Cochlatea (Tetrachordum musices, kolem 1500) a N. Wollicka (Opus aureum, 1501), představuje zde nauku o chorálním i mensurálním zpěvu, o řízení obou technik zpěvu a o skladbě. Z praktického hlediska je tato práce důležitá pro znalost výkonného umění své doby. Byla několikrát přetištěna, komentována a měla značný význam pro humanistické německé školství.


Literatura

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 2.5.2013