Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Teige, Josef

Tisk


Charakteristika: Dějepisec a archivář

Datum narození/zahájení aktivity:1.6.1862
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.3.1921
Text
DíloLiteratura

Teige, Josef, dějepisec a archivář, narozen 1. 6. 1862, Praha, zemřel 6. 3. 1921, tamtéž.

 

Pocházel z hudební rodiny, jeho bratr Karel Teige psal o hudbě a byl významným hudebním organizátorem. Na pražské univerzitě získal doktorský titul.

Po škole byl zaměstnán jako archivář Archivu hlavního města Prahy (1907–21), od 1907 též dopisující člen České akademie věd a umění. Vedle četných prací historických také několik s hudební tematikou.


Dílo

Dílo literární

Samostatně vydané publikace (výběr)

Blätter aus der altböhmischen Genealogie (Wien 1887).

Drobné příspěvky k českému listáři (Praha 1887).

Kaple sv. Lazara na Novém městě pražském (Praha 1901; spolu s Janem Herainem).

Paměti pražské z let 1732–1743 (Praha 1904).

Plán Starého města pražského z roku 1729 (Praha 1910).

Pražské příspěvky místopisné (Praha 1911).

 

Články (výběr)

Kůrové literátští na Moravě (Dalibor 9, 1887, s. 242 ad.).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciána Černušáka).

 

II. Ostatní

Vojtíšek, Václav (Naše věda 3, 1921).

Novák, J. B. (Almanach ČAVU 1922).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 23.2.2012