Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bolech, František

Tisk


Charakteristika: Dirigent, klavírista a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:16.1.1852
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.2.1924
Text
Literatura

Bolech, František, hudební organizátor, narozen 16. 1. 1852, Jaroměř, zemřel 1. 2. 1924, Tábor.
 
Vystudoval reálné gymnázium v Rakovníku a Praze, techniku v Praze a později v Mnichově (1880 až 1882). Profesor v Táboře a jinde. Varhaník a klavírista, neúnavný organizátor hudebního života v Táboře. Zasloužil se o provedení všech Dvořákových oratorií a soustavně seznamoval s významnými díly českých skladatelů i s českými výkonnými umělci. Též spoluzakladatel Městské hudební školy, dirigent hudebního spolku a sbormistr pěveckého sdružení Hlahol v Táboře. Autor drobných klavírních skladeb.

Literatura
ČSHS.
PHSN.
 
Petr Macek
Text
Literatura

Bolech, František, dirigent, klavírista a organizátor hudebního dění, narozen 16. 1. 1852, Jaroměř, zemřel 1. 2. 1924, Tábor.

 

Vyučoval matematiku a deskriptivní geometrii na Královské hospodářsko-průmyslové akademii v Táboře. Jako organizátor a mecenáš se výrazně zasloužil o rozvoj hudebního života v Táboře. V letech 1895–1921 byl dirigentem táborského Filharmonického spolku a výrazně pozvedl jeho uměleckou úroveň. V roce 1932 byl orchestr přejmenován na Bolech (dnes Komorní orchestr Bolech města Tábora). Jako klavírista koncertoval František Bolech sólově a doprovázel významné osobnosti. S Antonínem Dvořákem hrál čtyřručně při skladatelových návštěvách Tábora.


Literatura

Kronika Filharmonického spolku (rkp., majetek Komorního orchestru Bolech města Tábora) – kronikář Vojtěch Peřina.

 

www.bolech.eu

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 16.9.2011