Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sehnal, František

Tisk


Charakteristika: Hudební publicista, organizátor, funkcionář a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:15.12.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.12.1981
Text
DíloLiteratura

Sehnal, František, hudební publicista, organizátor, funkcionář a skladatel, narozen 15. 12. 1902, Lanžhot, zemřel 10. 12. 1981, Praha.

 

Po studiu na učitelském ústavě v Brně (1917–21) byl učitelem v Hranicích (1921), ve Velkých Prosenicích a ředitelem v Tupci u Lipníka (1928–47). Potom zastával několik funkcí v Mostě, byl učitelem, okresním osvětovým inspektorem a ředitelem osmileté střední školy (1953–55), pracoval jako vedoucí školského odboru Okresního národního výboru (1955–57) a jako okresní školní inspektor (od 1957).

Vyjma krátké epizody na brněnské konzervatoři byl v hudbě autodidaktem. Napsal několik skladeb a publikoval články o hudební teorii.


Dílo

Dílo literární

Práce tiskem nevydané (výběr)

Aplikace marx-leninské theorie odrazu na hudební theorii (rkp. b. r.).

 

Samostatně vydané publikace

Rytmus (Brno, Oldřich Pazdírek 1934).

 

Články (výběr)

Smyčcová technika (Hudba a škola 1, 1928/29).

Rytmus (Hudba a škola 3, 1930/31).

Hudba lehká a těžká (Tempo 15, 1936).

Zvuk jako umělecký projev (Tempo 16, 1937).

Rytmus a civilisace (Tempo 16, 1937).

Technické problémy zvukového umění (Hudební výchova 18, 1937).

Rytmický prvek (Rytmus 3, 1937/38).

Konvence v hudbě (Rytmus 4, 1938/39).

Pojem melodie (Rytmus 10, 1945/46, č. 4 a 5).

Nauka o melodii (Rytmus 11, 1947).

Theorie rytmu na materialistickém základě (Hudební rozhledy 1, 1948, s. 73–76; kritika Josefa Stanislava tamtéž, s. 139).

Literatura

I. Lexika

ČSHS (heslo Graciana Černušáka).

 

II. Nekrolog

(Hudební rozhledy, 1982, s. 115).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 23.2.2012