Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kraft, Antonín

Tisk

(Anton Kraft; Craft; Krafft; Krafta)

Charakteristika: Violoncellista, skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:30.12.1749
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.8.1820
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Kraft, Antonín (psán též Anton Kraft; Craft; Krafft; Krafta), violoncellista, skladatel a hudební pedagog, narozen 30. 12. 1749, Rokycany, zemřel 28. 8. 1820, Vídeň.

 

Narodil se v rodině vrchního sládka rokycanského městského pivovaru Františka Ignáce Krafta (1720–81). Po gymnáziu studoval filozofii na pražské univerzitě, pravděpodobně ne déle než jeden rok. V Praze se učil na violoncello u Augustina Wernera (kolem 1715–69). V roce 1769 se zapsal na studia práv ve Vídni, ta však nedokončil a nastoupil dráhu hudebníka. Po přijetí do kapely knížete Mikuláše Josefa Esterházyho, odjel s manželkou do Esterházy, kde je zapsán 1. ledna 1778 jako violoncellista. Od osmdesátých let se učil kompozici u kapelníka Josefa Haydna. Roku 1789 podniknul se synem Mikulášem uměleckou cestu po Evropě. Účinkovali ve Vídni, Pešti, Berlíně. V Drážďanech se setkali s Wolfgangem Amadeem Mozartem a Josefínou Duškovou a 13. dubna 1789 uspořádali v hotelu De Pologne spolu s drážďanským dvorním kapelníkem Antonem Teyberem soukromou hudební akademii. Po smrti Esterházyho a rozpuštění knížecí kapely se Kraftovi odstěhovali zpět do Vídně. Antonín Kraft působil jako první violoncellista v kapele knížete Antonína Grassalkovicse II. z Gyaraku a od devadesátých let až do roku 1807 též v tzv. Schuppanzieghově kvartetu při salónu knížete Karla Lichnovského. Po roce 1794 byl ve službách knížete Josefa Františka Maxmiliána Lobkovice. Knížecí kapela byla v době svého rozkvětu vedena kapelníky Antonínem Vranickým a Antoniem Casimirem Cartellierim, který se roku 1802 oženil s Kraftovou dcerou Františkou Eleonorou.

Dne 28. srpna 1820 byl jmenován prvním učitelem violoncella konzervatoře Gesellschaft der Musikfreunde. Mezi jeho žáky patřil v prvé řadě syn Mikuláš Kraft, ale též Josef Ondřej Novotný, Heinrich August Birnbach, synové Antonína Vranického – Friedrich a Anton, pravděpodobně též i Joseph Merk, který se stal po Kraftovi druhým profesorem violoncella na vídeňské konzervatoři.


Dílo

Dílo hudební

 

Tisky

Trois sonates (C dur, G dur, D dur) pour le violoncelle, op. 1; 1. vydání (J. J. Hummel No. 671, Berlin – Amsterdam, kolem 1790);

Drei große Sonaten (B dur, G dur, C dur) für das Violoncell mit Begleitung eines Basses, op. 2; 1. vydání (J. André No. 1276, Offenbach, kolem 1799);

Trois grands duos concertants (d moll, C dur, F dur) pour violon et violoncelle, op. 3; 1. vydání (Breitkopf & Härtel No. 231, Leipzig, kolem 1792);

Premier Concerto (C dur) pour le Violoncelle, op. 4; zkomponováno před rokem 1792; 1. vydání (Breitkopf & Härtel No. 283, Leipzig, kolem 1809−1814);

Grand duo in G min. pour deux violoncelles, op. 5; 1. vydání (Chemische Druckerei No. 1466, Wien, b. r.);

Duo (D dur) pour deux violoncelles, op. 6; 1. vydání (Chemische Druckerei No. 2145, Wien, b. r.);

Divertissements (G dur, B dur, D dur, A dur, D dur, G dur, e moll, E dur) d'une difficulté progressive pour le violoncelle avec basse, op. 7; 1. vydání (C. F. Peters No. 1701, Leipzig, b. r.);

Notturno pro smyčcové kvarteto, 2 flétny a 2 lesní rohy; nedochováno (J. Traeg, Wien, před rokem 1799).

 

Rukopisy

Koncert Na Bassetl zwlásstnj, dwoge hausle, dwě hoboge, dwě lesnj trauby, bráč a bassu (C dur), tzv. „Seydlův“;

Koncert pro baryton, 2 housle, violu, kontrabas, 2 hoboje a 2 lesní rohy;

Úprava předehry k opeře Fidelio pro violoncello a komorní soubor;

Tria pro dva barytony a violoncello;

Potpourri pour le Piano-Forte avec accompagnement obligé de Violoncelle;

Rondo per il Violoncello Solo;

An die Freude, pro smíšený sbor;

Abendfrieden, pro smíšený sbor.

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

Gustav Schilling: Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst in 6 Bänden und einem Zusatzband, Band 4 (Stuttgart 1837, s. 207–208).

ČSHS.

MGG2.

NewGrove2.

 

II. Ostatní

Stanislav Klíma: Violoncellista a skladatel A. Kraft (Hudební věda 20,1983, s. 73–74).

Archivalie

Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby.

Praha, Národní knihovna České republiky.

Beroun, Státní okresní archiv.

Budapešť, Esterházy Archiv.

Vídeň, Gesellschaft der Musikfreunde.

New York City, New York Public Library at Lincoln Center, Music Division.

Schwaz, Franziskanerkloster – Provinzarchiv.

 

Jakub Michl 

Datum poslední změny: 27.11.2012