Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Homolka, Ferdinand August Vincenc

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:19.1.1828
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.11.1890
Text
Literatura

Homolka, Ferdinand August Vincenc ("pražský Stradivari"), houslař, narozen 19. 1. 1828, Velvary, zemřel 22. 11. 1890, Praha.
 
Mladší syn a žák houslaře Emanuela Adama Homolky ve Velvarech. U svého otce se vyučil v roce 1844. V roce 1845 pracoval jako tovaryš ve Znojmě u Josefa Kratschmanna, ve Vídni u Františka Schmidta a u Josefa Barchánka v Šoproni. V roce 1847 pracoval v Linci u Johanna Fitscheho, od roku 1848 v Kutné Hoře u svého strýce Ferdinanda Josefa, před rokem 1850 v Praze u Johanna Stosse, v roce 1853 u Jana Baptisty Dvořáka a ve Vídni u Antona Fischera. V letech 1851–1857 pracoval občas společně se svým strýcem Janem Štěpánem Homolkou. V letech 1847 a 1848 se pokoušel bezúspěšně osamostatnit v Praze, ale opět začal pracovat jako tovaryš u jiných mistrů. 24. 5. 1858 se oženil s Marií Kobrčovou z Velvar. Těsně před svatbou si v roce 1857 otevřel v Praze vlastní dílnu. Měšťanské právo v Praze získal v prosinci 1874. V Praze vystřídal celkem sedm dílen. Nakonec pracoval ve vlastním domě na Tylově náměstí čp.699. Ferdinand August Homolka se dočkal ještě za svého života velkého uznání zejména za své dokonalé kopie houslí Antonia Stradivariho z roku 1709. Stejně dokonalé, i zvukově, byly jeho kopie i jiných italských houslařů. Většina jeho nástrojů je dnes v zahraničí.
Literatura
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí, 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 59–60).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 148, 150).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 113).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002