Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Oberthor, Prokop

Tisk


Charakteristika: Kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.7.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.6.1958
Text

Oberthor, Prokop, kapelník a skladatel, narozen 1. 7. 1872, Praha, zemřel 8. 6. 1958, tamtéž.

V letech 1885–1891 studoval hru na lesní roh na pražské konzervatoři, zpěv a harmonii u Josefa Bohuslava Foerstra. Po ukončení studia nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 35 v Plzni. Po roce armádu opustil a hrál na lesní roh v orchestru městské hudby ve Štýrském Hradci. Roku 1893 působil jako kapelník městského a divadelního orchestru tamtéž. V letech 1894–1910 byl vojenským kapelníkem u pěšího pluku 101 posádkou v Záhřebu, kde vyučoval na místní konzervatoři hru na dechové nástroje a harmonii. Poté stál v čele hudby 37. pěšího pluku ve Vídni (1910–14) a byl velkým propagátorem české hudby. Od roku 1914 sloužil u pěšího pluku 29. Se svou plukovní hudbou pobýval na ruské frontě a v roce 1918 v Komárně. Po skončení první světové války přišel k posádkové hudbě do Čáslavi,
která byla v lednu 1919 přeložena jako IV. posádková hudba do Prahy. V září 1920 byl zařazen k pěšímu pluku 48 do Benešova, službu však předčasně ukončil. V roce 1922 se ucházel o místo v plánované Vojenské hudební škole a stal se jejím prvním velitelem. Později byl jmenován referentem vojenských hudeb při Ministerstvu národní obrany (1926). Vystupoval dirigentsky při reprezentativních příležitostech. Výjimečného úspěchu dosáhl s šedesátičlenným vojenským orchestrem na Mezinárodním festivalu vojenských hudeb v Paříži (1933), kterého se účastnila nejlepší tělesa toho druhu. V roce 1936 odešel do výslužby a angažoval se ve Svazu československých skladatelů a jiných odborných grémiích. Složil několik populárních skladeb (Zastaveníčko, Andante religioso, Rej skřítků, Intermezzo Juanita a jiné, vyšly většinou v nakladatelství Universum), četné valčíky a pochody (například Fedrigoni, Belmond, Pochod 25 pluku (Od Zvolena do Lučence), Pochod 45. pluku, Pochod dělostřelců, Český pochod, Letcům zdar, Pochod československé armády, Pochod národních střelců, Slovenský pochod), také písně a operetu (Sedm dní bez milování). Je také autorem dodnes užívaných služebních armádních signálů.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hudební zpravodaj (1, 1932, č. 12, s. 2).
Souzvuk (3, 1947, č. 7, s. 6).
Osmdesát let Prokopa Oberthora (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 11, s. 30).
Bláha, Miroslav: Povídání o vojenských hudbách (nepublikovaný rukopis, 152a–152b).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Schematismus für das k. u. k Heer 1906).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 19.5.2009