Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ďačenko, Nina

Tisk

(Hordaš)

Charakteristika: pěvkyně-altistka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:3.4.1899
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.9.1974
Text

Ďačenko, Nina (roz. Hordaš), pěvkyně-altistka a hudební pedagožka, narozena 3. 4. 1899, Slobidka (Ukrajina), zemřela 14. 9. 1974, Opava.


V jedenácti letech nastoupila do farní ženské školy v Tulčinu, kde byla vychovávána sedm let. V letech (1917–19) působila jako učitelka v Mykulincích (dnes Ternopolská oblast Ukrajiny) a Stepankách (Vynická oblast). V únoru 1919 začala studovat na Státním ukrajinském institutu v Kamenci-Podolském, ovšem v dubnu téhož roku vstoupila do Ukrajinské republikové kapely, která v Kamenci Podolském našla dočasný azyl při dobývání Kyjeva bolševickými vojsky. Tento pěvecký sbor byl vytvořen za účelem reprezentace hudební kultury Ukrajinské lidové republiky. Zde se seznámila s Hrycem Ďačenkem, za něhož se provdala. Kapela po zastávce ve východní Haliči odjela na několikaměsíční turné do Československa a vzápětí do dalších evropských států. Po likvidaci Ukrajinské lidové republiky se v roce 1921 rozpadla i samotná Kapela. Mnozí její členové včetně manželů Ďačenkových se jako političtí emigranti usadili v Československu. Nina Ďačenko v Kapele zpívala dva roky a v roce 1922 nastoupila ke studiu sólového zpěvu na pedagogickém oddělení pražské konzervatoře. Toto studium absolvovala v roce 1924 a poté se na stejném oddělení do roku 1926 dále vzdělávala v oboru sborového zpěvu. V letech 1925–30 pracovala jako lektorka sborového zpěvu na pražské Ukrajinské vysoké škole pedagogické Mychajla Drahomanova, na jejíž půdě vznikla v roce 1926 její ukrajinsky psaná učebnice Sólový zpěv, jeho teorie a praxe. V letech 1927–28 zároveň učila zpěv na ukrajinském gymnáziu ve středočeských Řevnicích. Ve 30. letech působila se svým mužem ve sboru olomouckého divadla; v Olomouci se oba manželé aktivně účastnili kulturního života místní ukrajinské diaspory. 


Literatura

I. Lexika

PHSN (v hesle Ďačenko, Hryc).

ČSHS.

 

II. Ostatní

Nejedlý, Zdeněk: Ukrajinská republikánská kapela (Praha 1920).

Zilynskyj, Bohdan: Ukrajinci v Čechách a na Moravě (Praha 1995).

Bajgarová, Jitka – Šebesta, Josef: Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938 (Hudební věda, 43, 2006, č. 1, s. 39–58).

Archivalie

Centrální státní archiv vyšších orgánů moci a vlády Ukrajiny, Kyjev. 


Petr Ch. Kalina


Stať vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU pro rok 2010.

Datum poslední změny: 15.3.2014