Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pavlincová, Blanka

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:11.12.1924
Text
DíloLiteratura

Pavlincová, Blanka (prov. Nováková), muzikoložka, narozena 11. 12. 1924, Brno.

Po studiu reformního reálného gymnázia v Brně, kde v roce 1943 odmaturovala, studovala v letech 1945–50 hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity u Jana Racka. Studium zakončila disertační prací s názvem Lidový tanec a jeho umělecká stylizace v díle Leoše Janáčka. V roce 1948 spolupracovala na výstavě Leoš Janáček – život a dílo, v první polovině padesátých let se podílela na přípravě terminologického slovníku umělecko-historického. V letech 1961–63 byla zaměstnána jako kulturně-propagační referentka ve Státní filharmonii Brno, později působila na JAMU.


Dílo

Lidový tanec a jeho umělecká stylizace v díle Leoše Janáčka (Diplomová práce, Brno 1950).

Literatura

ČSHS.

Jan Karafiát

Datum poslední změny: 19.1.2012