Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Běhal, Václav

Tisk

(Vašek)

Charakteristika: Sbormistr, tenorista a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:28.9.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.11.1960
Text
DíloLiteratura

Běhal, Václav (pseud. Běhal, Vašek), sbormistr, tenorista a organizátor, narozen 28. 9. 1874, Brno, zemřel 14. 11. 1960, Uherské Hradiště.
 
V letech 1885–93 studoval ve svém rodišti na Prvním českém gymnasiu. Do svého pensionování (1933) pracoval jako poštovní úředník (později jako poštovní ředitel) v Brně, Moravské Ostravě a Praze. Před první světovou válkou dirigoval pěvecký kroužek typografické besedy Veleslavín a jako nadšený sokol (cvičitel a župní náčelník v Brně) také pěvecký kroužek sokola Brno I. Působil rovněž jako člen výboru Filharmonického spolku Besedy brněnské a první tenorista Besedního kvarteta. Byl posledním jednatelem Pěvecké obce české (1943–48). Publikoval několik hudebních referátů a krátkých článků zejména v Pěveckém a hudebním věstníku, Moravské orlici, Lidových novinách, Ostravském deníku, Národní politice a různých sokolských časopisech. Od roku 1950 žil v Luhačovicích.


Dílo

Dílo literární (výběr)
 
Besední kvarteto (In: Památník Filharmonického spolku Besedy Brněnské, Brno 1910, s. 50–54).
Radostné poznání (Věstník pěvecký a hudební 49, 1945, č. 4, s. 54–56).
Prvé provedení Novákovy Bouře (Věstník pěvecký a hudební 50, 1946, č. 1, s. 4–5).
Pěvecký hold Mistru Novákovi (Věstník pěvecký a hudební 50, 1946, č. 3, s. 37–38).
O Pavlu Křížkovském (Věstník pěvecký a hudební 50, 1946, č. 5, s. 71–72).
V úmrtní den Bedřicha Smetany (Věstník pěvecký a hudební 51, 1947, č. 6, s. 89).
Vzpomínáme Karla Bendla (Věstník pěvecký a hudební 51, 1947, č. 7, s. 111–112).
Ten kdo zpívá (Věstník pěvecký a hudební 51, 1947, č. 10, s. 163–164).

Literatura

ČSHS
 
Petr Ch. Kalina

Datum poslední změny: 20.1.2009