Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bobková, Amálie

Tisk

(Votrubová)

Charakteristika: Pěvkyně-sopranistka

Datum narození/zahájení aktivity:11.10.1874
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.12.1956
Text
Literatura

Bobková, Amálie (prov. Votrubová), pěvkyně-sopranistka, narozena 11. 10. 1874, Turnov, zemřela 12. 12. 1956, Praha.
 
Zpěvu se učila v Praze ve škole Marie Sittové-Petzoldové. Na scéně pražského Národního divadla poprvé vystoupila jako host v úloze Markétky v opeře Charlese Gounoda Faust (24. 8. 1900). Po několika dalších vystoupeních zde získala trvalé angažmá (1. 10. 1901). Uplatnila se na poli lyrického a mladodramatického oboru. Byla významnou a oblíbenou postavou Národního divadla, zejména v počátcích éry Karla Kovařovice. Ustálenou dvojici vytvořila s tenoristou Otakarem Mařákem. Ve svém uměleckém projevu zapůsobila hlavně čistým, vyrovnaným hlasem, měkkým nasazením a citově vřelým přednesem. V herecké oblasti již tolik nevynikala, její rejstřík vytvářených typů postav byl poměrně úzký. Nejvydařenější byly její interpretace dívčích postav z oper Bedřicha Smetany (zejména Mařenka, Barče, Anežka, Krasava), dále její Xenie ve Dvořákově Dimitriji, Zuzanka v Mozartově Figarově svatbě, titulní role v Thomasově opeře Mignon či Marfa v Carské nevěstě Rimského-Korsakova. Celkově nastudovala více než padesát rolí. V roce 1906 se provdala za lékaře, se kterým odešla do Olomouce, a následně opustila Národní divadlo (1911), kde poté ještě několikrát vystoupila jako host. Věnovala se i koncertnímu zpěvu (Dvořákovo RequiemNárodním divadle 1904) a interpretaci písní. K hudebnímu životu v Olomouci přispěla coby sólistka v kantátových a operních podnicích olomouckého pěvecko-hudebního spolku Žerotín a po vzniku Československa také vystupováním v tamním českém divadle. Naposledy zpívala v roce 1931. Na sklonku života žila v Praze. Byla vyznamenána Řádem práce (1953).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Kalendář českých hudebníků (24, 1906, s. 34).
Divadelní kalendář (28, 1909).
Benoni, Bohumil: Nová kniha vzpomínek a dojmů (Praha 1919).
Radiojournal (9, 1931, č. 29, s. 4).
Zajícová, Jana: Hudba v Turnově XX. století (Náš Turnov 25, 2002, s. 29).
 
http://operasingers.sweb.cz/nd/bobkova.htm
 
Klára Kolofíková
Datum poslední změny: 16.12.2008