Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Javorník, Rudolf

Tisk

(Jauernik, Josef Rudolf; Raoul)

Charakteristika: Klavírista, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:18.9.1827
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.12.1863
Text
Literatura

Javorník, Rudolf (vl. jm. Jauernik, Josef Rudolf, pseud. Raoul), klavírista, hudební pedagog a skladatel, narozen 18. 9. 1827, Prostějov, zemřel 30. 12. 1863, tamtéž.

 

Byl synem Vincence Javorníka, učitele a varhaníka. V matrice byl zapsán jako Josef Rudolf Jauernik, sám však používal jméno Raoul Javorník. Studoval na gymnáziu v Kroměříži (1837−40), poté na pedagogiu v Olomouci. Roku 1843 se přesunul do Vídně, kde se učil hře na klavír u Josepha Fischhofa (1843−45). Roku 1845 krátce působil jako učitel klavíru u barona Schella v Tišnově. Poté nastoupil vojenskou službu, kterou vykonával převážně v Itálii (1848−55). Po jejím skončení začal hojně koncertovat jak ve vlasti (Brno a další místa na Moravě, 1860 v Praze), tak v Itálii. Nakonec se usadil v rodném Prostějově (1860), kde působil coby učitel hudby. Jako hráč měl uhlazený salónní projev, hrál zejména dobový virtuosní repertoár. Okrajově se věnoval také kompozici; psal zejména salónní klavírní skladby drobnějšího rázu, které mu vyšly v italském Miláně (zejména Il Carnevale de Venezia, Souvenir di Moravia, fantazii na píseň Kde domov můj, Capriccio di bravoura, L´Amore, Les desirs, Melodia russa a další).


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku I. (Kroměříž 1941).

 

II. Ostatní

Hudební listy (1871, s. 287 a 295).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 20.10.2011