Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Tomíček, Karel

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:9.9.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.5.1958
Text

Tomíček, Karel, dirigent, narozen 9. 9. 1907, Jilemnice, zemřel 3. 5. 1958, Hradec Králové.

 

Po absolutoriu gymnázia v rodišti, kde řídil v letech 1924–26 studentský orchestr, studoval na bohosloveckém učilišti v Hradci Králové (1926–31), při tom zde vedl sbor bohoslovců. V roce 1931 byl vysvěcen na kněze a působil jako římskokatolický kaplan při děkanském beneficiu v Náchodě. Zde pomáhal zakládat ochotnickou Náchodskou filharmonii. V letech 1936–38 zastával funkci nadporučíka duchovní služby v Lučenci a Českých Budějovicích u pěšího pluku 25, jehož hudbu po celý rok 1937 dirigoval. V letech 1938–55 byl farářem a děkanem v České Skalici, později (1944–58) řídil zdejší Městský symfonický orchestr (pozdější Českoskalický symfonický orchestr ZK LINA). Od roku 1955 působil jako sídelní kanovník a kancléř konsistoře v Hradci Králové. Horlivě se účastnil lidově kulturního dění kraje (zvláště oživení tradičních „jiřinkových slavností“).


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 20.7.2009