Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bezruč, Petr

Tisk

(Vašek, Vladimír)

Charakteristika: Básník

Datum narození/zahájení aktivity:15.9.1867
Datum úmrtí/ukončení aktivity:17.2.1958
Text
Literatura

Bezruč, Petr (vl. jm. Vašek, Vladimír), básník, narozen 15. 9. 1867, Opava, zemřel 17. 2. 1958, Olomouc.

 

Petr Bezruč byl český básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou, Slezským číslem (později známou jako Slezské písně) na začátku 20. století. Jeho útočně promlouvající verše, bojující za sociální a národní zájmy českých obyvatel Slezska, řadí Bezruče do generace tzv. anarchistických buřičů. Jeho dílo je ovlivněno symbolismem a Českou modernou.

Literární teoretici přicházeli s nejrůznějšími teoriemi, které měly vysvětlit mnoho nejasností ohledně života a díla Petra Bezruče, ty však nejsou dodnes uspokojivě vysvětleny.

Stavba jeho básní je dramaticky vzdorná a útočná, užívá výhružných apostrof (zvolání), hyperbol, kontrastů, sžíravého sarkasmu, záměrného porušování rytmu.

Slezské písně byly mnohokrát zhudebněny. Např. Karel Moor (melodram Maryčka Magdónova, 1905), Jaroslav Křička (mužský sbor 70.000, 1906) nebo Miloš Čeleda (melodram Kantor Halfar, 1906). Největší úspěch měly Janáčkovy mužské sbory Maryčka Magdónova (2. znění 1907), Kantor Halfar (1906) a 70.000 (1909) nebo Novákův Kyjov (1911). Hodnotné a často hrané byly skladby: Ostrava (Jana Kupec, Otakar Jeremiáš a Rudolf Kubín) a Bernard Žár (Ad. Piskáček). Mimo to byly zhudebněny Žermanice (mužský sbor J. Kupce 1934) a Kanotor Halfar (melodram K. Moora a mužské sbory Ad. Piskáčka a A. Pokorného) ad. Celkový počet zhudebněných veršů čítá kolem 220ti vokálních děl. Viz Josef Plavec: Česká hudba a básníkovo poslání (Bezručův hlas 1940, 137/50), F. M. Hradila (v Bezručově sborníku 1947) nebo F. Aler: Bezručova poesie v české hudbě (1962).


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Lexikon české literatury, osobnosti, díla, instituce (Praha 1985).

Ottův slovník. Ottovo nakladatelství (Praha 2008).

                       

 

II. Ostatní

Adamus, Alois: Po stopách Slezských písní (Moravské kolo spisovatelů, Brno 1927).

Králík, Oldřich: Rukopisy Petra Bezruče z let 1899 a 1900 (Univerzita Palackého. Olomouc 1950).

Macura, Vladimír: Zásilky Času 1899–1914 (Československý spisovatel, Praha 1980).

Smolka, Zdeněk: Básník mezi legendami, mýtem a realitou. Kapitoly z literatury o Petru Bezručovi (Ostravská univerzita, Ostrava 2002).

Drozd, Jan: Autoři Slezských písní (Tilia, Ostrava 2003).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 26.1.2016