Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hybl, Vilém

Tisk

(Hübel; Hybel)

Charakteristika: ředitel kůru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:21.4.1751
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.5.1824
Text

Hybl, Vilém (Hübel, Hýbel; Hybel), ředitel kůru a skladatel, narozen 21. 4. 1751, Zábřeh na Moravě, zemřel 6. 5. 1824, Olomouc.

 

Jeho otcem byl varhaník v Zábřehu na Moravě Jan Hybl. Byl choralistou katedrály v Olomouci za kapelníků Josefa Gureckého (ve funkci 1743­­­–69) a Antona Neumanna (ve funkci 1769–76). Za doby studia teologie a filosofie v katedrále příležitostně vypomáhal. Asi od roku 1779 byl ředitelem kůru kostela sv. Kateřiny u dominikánek až do zrušení kláštera v roce 1784. Poté se stal varhaníkem kostela u sv. Michala. Od roku 1806 až do své smrti působil jako ředitel kůru v proboštském kostele sv. Mořice. Věnoval se také kompozici chrámových skladeb.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Štědroň, Bohumír: Hudební sbírka augustiniánů na Starém Brně (Věstník ČAVU 52, 1943, č. 19, s. 43)

Straková, Theodora – Sehnal, Jiří – Přibáňová, Svatava: Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně (Brno 1971).

Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).

Bajgarová, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí (Praha 2007, s. 269).

 

Archivalie

Hudební oddělení Moravského zemského muzea v Brně, M. Breitenbacher III. B.

 

Petra Wiedermann – Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 12.6.2016