Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Auftakt

Tisk


Charakteristika: německý hudební měsíčník

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1938
Text
Literatura

Auftakt, německý hudební měsíčník, podnázev Musikblätter für die Tschechoslowakische Republik.

 

Vycházel v Praze v letech 1921 až 1938 (celkem 18 ročníků), kdy úplně zanikl. Časopis založil hudební kritik Felix Adler jako oficiální orgán Německého hudebně-pedagogického svazu v Praze (Deutscher Musikpädagogischer Verband), který krátce nato svěřil redakci časopisu Erichu Steinhardovi, německému hudebnímu publicistovi žijícímu v Praze. Ten časopis řídil až do jeho zastavení v dubnu 1938. Časopis pod redakcí Ericha Steinharda se stal platformou moderní německé i české hudební kultury v Československu. Byl zaměřen především k soudobé hudbě a jen výjimečně přinášel historické stati, pěstoval však řadu literárních žánrů, včetně diskuzní rubriky. Autoři přinášeli aktuality a odborné názory z československé hudební a kulturní scény. Redakce kladla velký důraz na vyvážené zpravodajství a díky tomu byl o časopis zájem i mezi zahraničními předplatiteli.

Z českých přispěvatelů je třeba jmenovat: Josefa Bachtíka, Františka Bartoše, Karla Josefa Beneše, Vlastimila Blažka, Jana Branbergera, Aloise Hábu, Rudolfa Jeníčka, Jaroslava Ježka, Išu Krejčího, Jaroslava Křičku, Ludvíka Kunderu, Jana Löwenbacha, Zdeňka Nejedlého, Mirka Očadlíka, Jana Racka, Otakara Šourka, Václava Štěpána, Emiliána Troldu, Boleslava Vomáčku ad. Z německých autorů příspěvků jmenujeme: Gustava Wilhelma Beckinga, Alfreda Einsteina, Fidelia Finkeho, Roberta Konta, Roberta Manzera, Hanse Mersmanna, Paula Nettla, Rudolfa Procházku, Willyho Reicha, Heinricha Rietsche, Theodora Veidla, Egona Wellesze  ad. Z neněmeckých autorů např. Edward Dent, J. W. Chester a Michail Druskin.

Německý hudebně-pedagogický svaz začal v Brně vydávat v roce 1936 konkurenční časopis, nacionalisticky orientovaný Musikblätter der Sudetendeutschen, který se přiklonil na stranu Henleinova hnutí a díky tomu a celkové politické situaci v zemi získával převahu nad nezávislým časopisem. Nakonec v roce 1938 Sudetoněmecká strana prostřednictvím svazu získala Auftakt do svých rukou a docílila jeho úplného zastavení.


Literatura

I. Lexika

ČSHS

New Grove

 

II. Ostatní

Engel, Carl: Views and reviews (The musical quarterly roč. 10, 1924, č. 4, s. 627)

Calvocoressi, Michel-Dimitri: Music in the foreign press (The musical times roč. 68, 1927, č. 1013, s. 607)

Pukl, Oldřich: K problematice českého hudebního života po první světové válce (Hudební věda roč. 2, 1965, č. 2, s. 184-234)

Československá vlastivěda, díl 9., Umění, sv. 3, Hudba (Praha 1971)

Dějiny české hudební kultury 1890/1945 (Praha 1981, s. 136, 139, 141, 154n)

Ludvová, Jitka: Německé hudební časopisy v Čechách (Hudební věda roč. 34, 1997, č. 2, s. 205-223)

http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_A/Adler_Felix_1876_1927.xml

http://ripm.org/titlesinprep.php

http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/mimo/clanek07.htm

http://pf.ujep.cz/files/konference_KHV/Zeman.pdf

 

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 27.12.2014