Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pražák, Albert

Tisk


Charakteristika: Český literární historik

Datum narození/zahájení aktivity:11.6.1880
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.9.1956
Text
DíloLiteratura

Pražák, Albert, český literární historik, narozen 11. 6. 1880, Chroustovice, zemřel 19. 9. 1956, Praha.

 

Po ukončeném gymnáziu začal Pražák v roce 1900 studovat slovanskou a germánskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1906 začal učit na několika pražských školách. Jeho významnými učiteli byli Jaroslav Vrchlický, Tomáš Garrigue Masaryk a Otakar Hostinský. V roce 1903 přerušil studia na rok, aby mohl absolvovat vojenskou prezenční službu v Innsbrucku a ve Vídni. Studia pak dokončil v roce 1906 disertační prací Jan Neruda – literárněhistorické studie jeho díla. Potom až do roku 1914 učil na pražských gymnáziích a ve stejné době pracoval i jako redaktor Hlídky času. Počátek první světové války strávil na srbské frontě. Potom byl přemístěn na ruskou frontu do Haliče, odkud byl kvůli nespolehlivosti převeden na nějakou dobu do Košic, poté do maďarského Miskolce a následně znovu do Košic, kde pobýval až do osvobození. Po první světové válce pracoval na slovenském oddělení ministerstva školství a osvěty. Připravoval zároveň i svou habilitační práci s názvem Dějiny spisovné slovenštiny po dobu Štúrovu, kterou obhájil v roce 1921. V letech 1921–33 působil jako profesor dějin české a slovenské literatury na Komenského univerzitě v Bratislavě, kde spolu s Janem Vilikovským a Josefem Hanušem založil základy slovakistiky. Od roku 1933 do roku 1945 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během druhé světové války se intenzivně zúčastnil veřejného a kulturního života a v roce 1945 se stal předsedou České národní rady. Dne 29. 2. 1956 byl jmenován doktorem věd. Podílel se také na založení Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd a spoluredigoval několik časopisů a sborníků. Působil jako editor souboru Neruda v dopisech (1947) a Vrchlický v dopisech (1955). Pražák vycházel metodologicky z tradic pozitivistické školy. Jeho práce se vyznačují heuristickou důkladností, často navazují na práce Jaroslava Vlčka a obohacují je novými poznatky. Kromě četných literárních pojednání psal Albert Pražák i muzikologická pojednání a spolupracoval s několika encyklopedickými a literárněvědnými projekty (Česká literatura 19. století, Masarykův slovník naučný, Československá vlastivěda, Ottův slovník naučný nové doby). Kromě toho Pražák působil v Jednotě Svatopluka Čecha, v Učené společnosti Šafaříkově v Praze, od roku 1935 vykonával funkci bohemistického předsedy Literárněhistorické společnosti.


Dílo

Dílo literární

Monografie

Naše národní tradice (Praha 1928);

Jaroslav Vrchlický (Praha 1946);

Neruda v dopisech (Praha 1950);

Vrchlickému nablízku (Praha 1967).

Články a stati

O. P. Hviezdoslav v Praze (Svobodné slovo 25, 1969, č. 33, s. 5);

Tradice lidovosti a lidskosti v česko-slovenské literatuře (Čtvrtletník skupiny Blok 3, 1938, sv. 4, s. 168–180).

Literatura

ČSHS.

Čeští spisovatelé 20. století (Praha 1985).

Slovník českých spisovatelů (Praha 2000).

Lexikon české literatury (Praha 2000).

Silvana Karafiátová

Datum poslední změny: 28.1.2012