Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klobouk, Rudolf

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.5.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.10.1935
Text

Klobouk, Rudolf, vojenský kapelník a skladatel, narozen 9. 5. 1885, Lazníčky (pův. Malé Lazníky), zemřel 13. 10. 1935, Hranice na Moravě.

 

V letech 1896–1900 studoval na nižším gymnáziu v Kroměříži a zároveň hru na kontrabas na vídeňské konzervatoři u Franze Simandla. Roku 1900 nastoupil jako elév k pěšímu pluku 72 v Trnavě. S ním pobýval v Prešpurku (Bratislava, 1901), ve Vídni (1902) a opět v Prešpurku (1906). Od roku 1907 působil jako hráč orchestru bosensko-hercegovského pěšího pluku 4 ve Vídni. O rok později získal dirigentské angažmá u zeměbraneckého pěšího pluku 25 v Kroměříži, s jeho hudbou v průběhu první světové války působil na ruském a italském bojišti. V roce 1918 se stal dirigentem hudby zeměbraneckého pěšího pluku 29 na Ukrajině. Po návratu do vlasti byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Kroměříž, od roku 1920 přidělené pěšímu pluku 3. Pak byl vojenským kapelníkem u pěšího pluku 23 v Bratislavě (1927–31) a pěšího pluku 34, jehož orchestr byl současně hudbou Vojenské akademie v Hranicích (1931–35). Plánovanou službu u pěšího pluku 36 Užhorodu nenastoupil, neboť spáchal sebevraždu. Na koncertních vystoupeních svých orchestrů často prováděl skladby českých klasiků, zvláště Mou vlast Bedřicha Smetany a Slovanské tance Antonína Dvořáka. Napsal asi 25 skladeb (směsi, operní fantazie) a instrumentoval klasická díla.


Literatura

ČSHS.

Archivalie

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 9.2.2009