Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hellmer, Karl (Carl) Joseph

Tisk


Charakteristika: Houslař a hudební nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:1.11.1739
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.10.1811
Text
Literatura

Hellmer, Karl (Carl) Joseph, houslař a hudební nakladatel, narozen 1. 11. 1739, Praha, zemřel 7. 10. 1811, tamtéž.
 
Syn a pravděpodobně i žák houslaře Johanna Georga Hellmera v Praze. Po vyučení pracoval zřejmě nějaký čas u Johanna Udalrika Eberleho v Praze a jako tovaryš u různých mistrů v Německu. Do Prahy se vrátil v roce 1763. 5. 9. 1763 se v Praze oženil. V manželství se narodilo deset dcer a sedm synů, mezi nimi i budoucí houslař Karl Boromeus Andreas Hellmer. 31. 5. 1763 se získal měšťanské právo na Malé Straně. Do roku 1803 bydlel v domě svého otce v Novodvorské ulici č. 458. Potom se přestěhoval do Nosticovy ulice č. 466. Hellmer byl virtuosem na loutnu a na mandolínu. Tiskem vydával díla různých skladatelům Haydna, Koželuha, Mozarta a jiných. V letech 1808–1809 byl spolustarostou cechu houslařů a hotovitelů hudebních nástrojů. V roce 1811 utonul ve Vltavě. Jeho práce velmi připomíná práci jeho otce.
Literatura
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 54–55).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 43, 143–145, 185).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 34–40).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 106).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 7.11.2007