Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schömbera, Carolus Wenceslaw

Tisk

(Schembera, Karel Václav; Šembera, Karel Václav; Schombera)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:6.11.1781
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.12.1821
Text
Literatura

Schömbera, Carolus Wenceslaw (psán též Schembera; Schombera; Šembera, Karel Václav), houslař, narozen 6. 11. 1781, Praha, zemřel 6. 12. 1821, tamtéž.
 
V roce 1806 se oženil v Praze s Josefou Julianou Annou Kolaříkovou. 4. 6. 1806 získal měšťanství na Starém Městě v Praze. V manželství se mu narodili čtyři synové. Vyučil se u pražského houslaře Caspara Strnada. V Praze měl dílnu postupně na osmi místech. Vyučil Johanna Kulíka z Prahy. Kromě houslí a kytar vyráběl především vynikající violy, které jsou dodnes používány a vysoce ceněny.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Kůs, Lev: Vývoj pražského houslařství (Hudba a národ, Praha 1940, s. 107–113).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 107–108).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 146–147).
Zeyringer, Franz: Das Mensuraproblem der Viola. In: Instrumentenbau-musik instrumental (č. 7/8, Siegburg 1975).
Budiš, Ratibor: Housle v proměnách staletí (Praha 1975, s. 36).
Pilař, Vladimír - Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 165–166).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006