Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kalík, Karel

Tisk


Charakteristika: Houslista, hudební pedagog, dirigent, skladatel a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:16.6.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.3.1956
Text
Literatura

Kalík, Karel, houslista, hudební pedagog, dirigent, skladatel a hudební publicista, narozen 16. 6. 1889, Praha, zemřel 15. 3. 1956, Plzeň.

 

Hru na housle začal studovat v roce 1898 u Jana Buška na jeho smíchovské hudební škole, poté absolvoval pražskou konzervatoř ve třídě Štěpána Suchého (1905–1908). Navštěvoval také hodiny u Henriho Marteau v Berlíně. Současně studoval soukromě skladbu u Vítězslava Nováka. Po jednoročním působení ve Slovinské filharmonii v Lublani (1912) byl přijat jako houslista do České filharmonie (1913–17). Od roku 1917 působil trvale v Plzni nejprve jako člen tamního divadelního orchestru, po založení městské hudební školy v roce 1920 zde vyučoval jako mimořádný a od školního roku 1926/27 jako řádný učitel hry na housle. Současně v letech 1920–22 zdokonaloval své houslové umění na mistrovské škole pražské konzervatoře u Františka Ondříčka. Svou pedagogickou činnost na plzeňské hudební škole (kde vyučovala rovněž jeho manželka, klavíristka Emilie Kalíková) ukončil v roce 1950, kdy byl jmenován inspektorem hudebních škol na Plzeňsku a Karlovarsku. V této funkci setrval až do svého odchodu na odpočinek v roce 1952. Plzeňského hudebního života se účastnil také jako sólista, častý dirigent Symfonického orchestru Osvětového svazu v Plzni (1920–26), Lidové filharmonie a také coby sbormistr pěveckého spolku Bendl (1928–29). Zkomponoval Houslový koncert e-moll a několik písní. Jako hudební referent přispíval do Českého směru (1933–34) a do Českého slova(od roku 1935).


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Výroční zprávy Městské hudební školy v Plzni (od roku 1922 Městské hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni) za školní roky 1920/21–1931/32.

Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha21982, s. 166).

Mrázek, Miroslav: Odešel před půlstoletím (Plzeňský deník, 16. 3. 2006, s. 25).

 

Vlastimil Tichý

Datum poslední změny: 14.11.2011