Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Urbánek, Karel

Tisk


Charakteristika: Hudební pedagog, sbormistr a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:27.4.1910
Datum úmrtí/ukončení aktivity:28.6.1995
Text
Literatura

Urbánek, Karel, hudební pedagog, sbormistr a skladatel, narozen 27. 4. 1910, Vídeň, zemřel 28. 6. 1995, Brno.
 
Po přesídlení rodiny do Znojma (1919) navštěvoval reálné gymnázium v Moravských Budějovicích (maturita 1936), poté studoval hudební vědu u Vladimíra Helferta a Jana Racka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1937–46 s přerušením za okupace; 1950 rozšířil svou způsobilost pro vyučování hudbě a zpěvu na učitelských ústavech a gymnáziích o filozofii a psychologii; později PhDr., CSc., docent). V hudbě se vzdělával na znojemské městské hudební škole, poté u profesorů brněnské konzervatoře Františka Kudláčka (housle), Maxe Koblížka, Viléma Petrželky a Viléma Blažka (skladba); složil státní zkoušky v oborech housle, klavír a řízení sboru.
 
Ve Znojmě se od mládí zúčastňoval hudebního života jako houslista při školních akademiích v Besedě a večerech Národní jednoty, řídil orchestr YMCA, od 1930 chrámový sbor v českém kostele sv. Michala (zde byly provedeny jeho skladby Missa d-moll a Česká mše vánoční). Na Městské hudební škole vyučoval klavír, sólový a sborový zpěv, 1932–38 byl ředitelem a majitelem soukromé Hudební školy manželů Urbánkových, působil v Kruhu přátel umění, spolu s manželkou (Aloisie Urbánková vyučovala klavíru a zpěvu, zpívala veřejně a zabývala se i metodikou předškolní hudební výchovy) se zasloužil o uvádění drobnějších operních apod. děl (mimo jiné Škroupova Dráteníka). Po okupaci Sudet (1938) odešli do Moravských Budějovic (dojížděli však do Znojma, kde působili při českých mších povolených v kostele sv. Michala); Urbánek působil v Moravských Budějovicích jako učitel zpěvu na gymnáziu (též v Prostějově), řídil mužský sbor Foerster, založil sbor ženský a smíšený, vedl studentské soubory.
 
V poválečných letech se zasloužil o obnovu hudebního života ve Znojmě, byl pověřen správou Městské hudební školy (1945–46), revitalizoval činnost Znojemské filharmonie (Znojemský symfonický orchestr, dirigoval 1945–59), byl sbormistrem Pěveckého sdružení Vítězslav Novák (1945–59), spolupracoval na obnově divadelního spolku Tyl a stal se dirigentem jeho zpěvoherního souboru (1945–58, uveden Dráteník, Strakonický dudák, několik operet), psal hudební referáty do znojemského tisku. Pedagogicky působil na Státním koedukačním učitelském ústavu (1945–48), na gymnáziu (správce ústavu 1948–50), pedagogické škole (1953–60), vyšší sociálně zdravotní škole (1950–53); 1953–54 dojížděl do Mikulova, kde byl ředitelem hudební školy.
 
Od září 1960 působil jako odborný asistent (od 1963 docent) na Pedagogickém institutu  v Karlových Varech; napsal práce Jak působí lidová píseň na cit mládeže a Lidová píseň v historickém vývoji českého školského zpěvu. Přešel na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, kde byl i vedoucím katedry a proděkanem, do důchodu odešel 1974; po odstěhování do Brna spolupracoval s tamními hudebně pedagogickými institucemi (mimo jiné s muzikologickým lexikografickým kabinetem).
 
Vedle jmenovaných mší psal drobné klavírní skladby, sbory, úpravy lidových písní (sbíral je na Znojemsku s Bohuslavem Pernicou), scénické hudby, jeho dětská zpěvohra Šumavská princezna byla 1947 provedena ve Znojmě.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Osobnosti Znojemska – hudebníci (Okresní knihovna Znojmo 1989).

II. Ostatní
Brunclík, Vladimír: Život a dílo doc. PhDr. Karla Urbánka, CSc. a jeho přínos znojemskému kulturnímu životu (Ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1990, Znojmo, Okresní archiv ve Znojmě 1992, s. 108–110).
Sochorová, Lucie: Hudební život na Znojemsku od 19. století po současnost (bakalářská práce, Pedagogická fakulta MU v Brně, katedra hudební výchovy, 2007).
Internetový materiál Městské knihovny Znojmo, červen 1995.
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 3.7.2008