Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Losy, Jan Antonín

Tisk

(Losy von Losimthal; Loggi; Logi; Logy; Loschi; Losi; Johann Anton Graf)

Charakteristika: loutnista, skladatel a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1650
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.8.1721
Text
Literatura

Losy, Jan Antonín hrabě z Losinthalu  (psán též Losi;  Logi;  z Losymthalu;  z Losimthalu; z Losintálu), loutnista, skladatel a houslista, narozen asi 1650, hrad Štěkeň, zemřel 22. 8. 1721, Praha.

 

Rodina pocházela z kantonu Grisons ve Švýcarsku, během třicetileté války se přestěhovala do Čech a získala mnohé majetky. Losy obhájil v roce 1668 doktorát z filosofie na Karlo-Ferdinandově universitě. Na titulním listě disertační práce s názvem Conclusiones philosophicae, seuphilosophia Margaritis exornata se nachází jediný dochovaný portrét tohoto loutnisty.

První kontakt s loutnou poskytl mladému hraběti jeho sluha a učitel Achazius Kazimir Huelse. Další vzdělání ve hře na loutnu získal zřejmě při svých studijních cestách, o nichž však neexistují žádné spolehlivé informace. Je ale jasné, že více než italský styl jej ovlivnila novofrancouzská loutnová škola v čele s Denisem Gaultierem. Jistě víme jen, že se Jan Antonín Losy zúčastnil v roce 1697 hudební soutěže v Lipsku.

První autor zmiňující se o Losym je loutnista Philipp Franz Le Sage de Riché, jenž vydal Losyho „Courante extraordinaire“ ve své sbírce Cabinet des Lauten (Wrocław 1695).  Je to jediná skladba jiné než francouzské provenience v tomto sborníku a jediná Losyho skladba vydaná za jeho života tiskem.

Badatelsky se Losymu věnoval především Emil Vogl. Je však třeba zmínit, že brněnský muzikolog Jaroslav Pohanka připravoval práci Loutna a její podíl na vývoji instrumentální hudby v Čechách, z níž však kvůli náhlému úmrtí dokončil pouze první díl věnovaný hudbě 16. století. Pohanka je též autorem úvodu k 38. svazku edice Musica antiqua Bohemica, která obsahuje několik Losyho skladeb v úpravě pro kytaru.


Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

PHSN.

ČSHS.

MGG.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Baron, Ernst Gottlieb: Historisch-Theoretisch und Practische Untersuchung des Instruments der Lauten (Nürnberg 1727).

Koczirz, Adolf: Denkmäler der Tonkunst in Österreich (Wien 1918).

Vogl, Emil: Johann Anton Losy. Lutenist of Prague (Journal of the Lute Society of America 13, 1980, s. 58–86).

Vogl, Emil: The Lute Music of Johann Anton Losy (Journal of the Lute Society of America 14, 1981, s. 5–58).

Študent, Miloslav: Loutnová hudba v pozůstalosti Emila Vogla (Národní knihovna 13, 2002, č. 2, s. 111–112).

 

Martin Pašek

Datum poslední změny: 1.9.2015