Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartoš, Edvín

Tisk


Charakteristika: Sbormistr a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:14.1.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.2.1963
Text
Literatura

Bartoš, Edvín, sbormistr a skladatel, narozen 14. 1. 1909, Kelč (Vsetín), zemřel 5. 2. 1963, Praha.
 
Po absolvování reálného gymnázia v Ostravě-Přívoze (maturita 1928) a Vysoké báňské školy v Příbrami (Ing. 1933) pracoval jako důlní inženýr nejprve na jámě Žofie v Orlové, poté od roku 1936 na dole Hlubina v Ostravě, kde postupně zastával funkce provozního inženýra, hlavního inženýra a ředitele. V letech 1952–58 byl ředitelem trustu Ostrava-Jih Ostravskokarvinských dolů a od roku 1957 až do své smrti působil jako ředitel Vědeckovýzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích.
Vedle své profese se věnoval také hudbě. Hru na housle studoval v letech 1921–28 v Ostravě. Po prvních sbormistrovských zkušenostech z doby studia v Příbrami vedl na dole Hlubina Pěvecký hornický soubor (1936–52) a Hudební hornický soubor (1940–50). V roce 1948 podnikl s oběma tělesy zájezd do Polska. Kromě úprav hornických písní, z nichž většina byla provedena v ostravském rozhlase, je autorem kantáty Šachta pro mužský sbor a orchestr (1944) a Hornického melodramu (1944). Asi po roce 1950 se pro pracovní vytížení již nemohl hudbě příliš věnovat.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Slovník českých sbormistrů I (Praha 1982, s. 23).
 
II. Ostatní
Stolařík, Ivo – Štědroň, Bohumír: K dějinám hudby v Ostravském kraji (in: Slezský sborník 55, 1957, č. 4, s. 226).
Gregor, Vladimír: Hornické kapely na Ostravsku (in: Sborník prací Pedagogického institutu v Ostravě 4, 1963, Řada dějepis – zeměpis, s. 73).
Zemřel ředitel inž. Edvín Bartoš (Uhlí 5, 1963, č. 3, s. 101).
Hettenberger, Vítězslav: Ing. Edvín Bartoš (Hornický zpravodaj 1, 2005, č. 1, s. 5–6).
 
Vlastimil Tichý
Datum poslední změny: 13.2.2008