Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hellich, Jan

Tisk


Charakteristika: Lékárník, sběratel uměleckých předmětů, osvětový pracovník a národopisec

Datum narození/zahájení aktivity:19.1.1850
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.9.1931
Text
Literatura

Hellich, Jan, lékárník, sběratel uměleckých předmětů, osvětový pracovník a národopisec, narozen 19. 1. 1850, Poděbrady, zemřel 30. 9. 1931, Poděbrady.

 

Po studiu gymnázia a farmacie v Praze působil jako lékárník v rodišti a jako kulturně osvětový pracovník. Společně s lékařem Bohumilem Boučkem založil v roce 1872 v Poděbradech spolkovou knihovnu, která se stala základem dnešní knihovny. Byl členem obecního zastupitelstva (1877–1919) a v letech 1883–96 byl starostou. Zasloužil se o postavení pomníku králi Jiřímu a přičinili se, aby socha byla vystavena na pražské Jubilejní výstavě (1891) a na Národopisné výstavě Českoslovanské (1895). Byl členem poděbradského národopisného odboru pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou (1895) a předsedou Občanské záložny. V roce 1903 založil Museum Poděbradska, které ve své době patřilo k nejbohatším venkovským muzeím. Hellich muzeu věnoval vlastní rozsáhlé etnografické, archeologické, přírodovědecké a historiografické sbírky. V roce 1930 bylo muzeum přejmenováno na Hellichovo Museum Poděbradska, tento název neslo do roku 1958. Významně se přičinil o záchranu archeologických památek na Poděbradsku. Je autorem řady archeologických statí pro Památky archeologické, souborně zpracoval pravěk Poděbradska pro l. díl sborníku Poděbradsko. V roce 1916 se stal předsedou prehistorické sekce archeologického sboru Národního (Zemského) muzea. Sbírky Národního muzea obohatil řadou významných nálezů a v letech 1916–18 řídil výzkum Zemského muzea v Bohnicích. Pravidelně přispíval odbornými historiografickými texty do Věstníku Poděbradska a jiných periodik. Zabýval se genealogii a na základě studia matrik sestavil rodokmeny starých poděbradských rodin. V letech 1908–31 působil též jako státní konservátor. Byl členem archeologické komise České akademie, 1916–18 se podílel na dokumentačních a záchranných pracích na Poděbradsku a Nymbursku při rekvizicích zvonů. Podílel se na rozsáhlé rekonstrukci havířského kostela v Poděbradech. Zasloužil se uspořádání poděbradského zámeckého archívu. Byl předsedou Svazu československých museí.


Literatura

ČSHS.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 28.4.2012