Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fric, Ota

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.6.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.1.1988
Text
DíloLiteratura

Fric, Ota, muzikolog a pedagog, narozen 20. 6. 1901, Praha, zemřel 16. 1. 1988, Zlín.

 

Studoval v Praze gymnázium (1912–19), poté na Karlově univerzitě český a francouzský jazyk a hudební vědu (1919–24). Doktorát získal v roce 1930 (disertace České libreto). Vyučoval na gymnáziu v Trenčíně (1925–28) a v Kroměříži (1928–48), pracoval jako zemský školní inspektor v Brně (1948–49) a v Gottwaldově (Zlín) jako pracovník školského odboru Krajského národního výboru (1949–56) a později jako ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů (1956–61). Práci ve školství spojoval s činností v různých kulturních a osvětových organizacích. Byl činný jako vedoucí hudební sekce Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí (organizace sloužící k propagaci idejí komunistického režimu založená v roce 1952, v polovině šedesátých let přejmenovaná na Socialistickou akademii). Od roku 1932 spolupracoval s Lidovými novinami a s řadou regionálních periodik: Informace, Hlas lidu, Kroměřížan, Reportáž a jiné. Vypracoval řadu bibliografických a hudebně historických prací vztahujících se k regionu Kroměřížska a Zlínska, např. biografický slovník umělců působících v tomto regionu nebo odtud pocházejících (Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku). Bibliografické soupisy pořizoval v letech 1939–45 pro Hudební věstník a v letech 1946–48 pro Tempo.


Dílo

Dílo literární

 

Práce tiskem nevydané (rukopisy)

Bibliografická rukověť pro hudební pracovníky (rukopis, bez datace).

Paměti Vincence Janáčka (rukopis, bez datace).

 

Samostatně vydané práce

Památník MoravanaKroměříži (red. Ota Fric, Kroměříž 1933).

Dějiny české hudby a vlastivědná práce regionální (Unie českých hudebníků z povolání, Praha 1940).

Z velké doby hudební Kroměříže (K. Kryl, Kroměříž 1940).

Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (vyd. Osvětové sbory na Kroměřížsku a Zdounecku, Kroměříž 1941).

Ferdinand Vach (Orbis, Praha1948).

Antonín Dvořák a Kroměříž: zrcadlo dokumentů a zpráv (Národní správa J. Guskovy knihtiskárny, Kroměříž 1946).

Vzorný učitel František Blaha, organisátor výchovných koncertů v Gottwaldově:  Příspěvek k řešení některých otázek estetické výchovy ve škole (Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů, Gottwaldov 1956).

Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (Krajské nakladatelství, Brno 1963).

 

Studie, analýzy a stati ve sbornících

O českou hudební vědu a hudební časopisectví (Hudební věstník, roč. 32, 1939, s. 87).

Úkoly a potřeby naší hudební bibliografie (in: sborník Hudba a národ, Praha 1940).

K českému hudebnímu místopisu (in: sborník Hudba a národ, Praha 1940).

Hudba v Kroměříži (Informace, 9, 1940–41, s. 77–78).

Smetanovy vztahy ke Kroměříži (Hudební věstník, roč. 37, 1944, s. 105).

Zapadlé jubileum T. Stolzové.. (Hudební věstník, roč. 37, 1944, s. 151).

K programové závěti prof. dr. Vladimíra Helferta (Tempo, roč. 18, 1946, s. 130).

Hudební Kroměříž (in: Sborník Naše Kroměříž, 1948).

Literatura o Leoši Janáčkovi (in: Leoš Janáček. Obraz života i díla, Brno 1948).

Literatura o J. B. Foerstrovi (in: sborník J. B. Foerster, Praha 1949).

 

Bibliografický přehled knižní literatury o hudbě za léta 1938-48 (in: Musikologie, roč. 2, 1949).

Bibliografický přehled knižní literatury o hudbě za léta 1949-53 (in: Musikologie, roč. 4, 1954).

Literatura

ČSHS.

 

Šárka Zahrádková

Text

Datum poslední změny: 22.10.2012