Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Budíková-Jeremiášová, Marie

Tisk

(Budíková, Marie)

Charakteristika: Pěvkyně-sopranistka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:3.4.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.7.1984
Text
Literatura

Budíková-Jeremiášová, Marie (Budíková, Marie), pěvkyně-sopranistka a hudební pedagožka, narozena 3. 4. 1904, Praha, zemřela 15. 7. 1984, tamtéž.


Pocházela z rodiny Josefa Buchty, ředitele obecné školy a vynikajícího amatérského zpěváka, zakládajícího člena Pěveckého sdružení pražských učitelů. Po absolvování reálného gymnázia (1917–25) vystudovala v letech 1925–27 Vysokou školu obchodní. Současně se vzdělávala ve hře na klavír u Josefa Tandry a Adolfa Mikeše a od roku 1921 studovala soukromě zpěv, nejprve u Otilie Hinkeové a později u Gabriely Christmannové. Na koncertě žáků Hinkeové 22. 11. 1922 s velkým úspěchem poprvé veřejně vystoupila s Křičkovým cyklem Jaro pacholátko, který brzy zpívala také na koncertě České filharmonie. Zájem o interpretaci soudobé hudby ji přivedl do volného sdružení Několik, které v roce 1924 spolu se spolkem Nezávislí vytvořilo sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost, na jejíchž novinkových koncertech patřila k nejfrekventovanějším interpretkám. Současně si se svými koncertními aktivitami začala systematicky budovat operní repertoár. Na jevišti poprvé vystoupila již v roce 1925 se smíchovskými ochotníky jako Lidka v Blodkově opeře V studni, na profesionální scéně debutovala 9. 12. 1928 jako Jitka ve Smetanově Daliboru v Plzni, kam byla v březnu 1929 přijata do angažmá. Během svého čtyřletého působení se stala jednou z klíčových opor plzeňského souboru a vytvořila zde 66 postav, z nichž mnohé se posléze staly stěžejními součástmi jejího repertoáru (mimo jiné Mařenka, Blaženka, Terinka, Rusalka, Čo-Čo San, Nedda). Po řadě hostování na scéně pražského Národního divadla v průběhu let 1931 a 1932 (v úlohách Barčete, Terinky, Blaženky a Mařenky) se k 1. dubnu 1933 stala členkou jejího operního souboru a setrvala zde až do ukončení své aktivní pěvecké dráhy v roce 1956.

Marie Budíková disponovala příjemným, lyricky zabarveným hlasem vyrovnaným ve všech polohách, vynikající pěveckou technikou, mimořádnou hudebností a pohotovostí. Oceňován byl rovněž její vřelý citový projev a propracované a přesvědčivé herectví. Na konci éry Ostrčilovy a v epoše Talichově patřila k nejpřednějším a nejzaměstnávanějším sólistkám opery Národního divadla. Přestože byla původně angažována pro obor subretní a lyrický, vytvořila na jevišti Národního divadla široké spektrum postav sahající až k postavám mladodramatickým. Její doménou byla česká operní tvorba 19. a 20. století – nastudovala takřka všechny hlavní sopránové úlohy v operách Smetanových (Ludiše v Braniborech v Čechách, Mařenka a Esmeralda v Prodané nevěstě, Jitka v Daliboru, Krasava a První žnec v Libuši, Karolina a Lidka ve Dvou vdovách, Vendulka a Barče v Hubičce, Blaženka v Tajemství, Hedvika a Katuška v Čertově stěně), řadu postav ve Dvořákových operách (Lenka v Tvrdých palicích, Kněžna a Bětuška v Šelmě sedláku, Xenie v Dimitriji, Terinka v Jakobínu, Rusalka, Kuchtík a Lesní žínka v Rusalce), Lidku a Kateřinu v Blodkových operách V studni a Zítek, Mirandu a Ariela ve Fibichově Bouři, titulní postavy Foersterových oper Eva a Jessika, Janáčkovu Jenúfu, Anežku a Princeznu v Ostrčilových operách Poupě a Honzovo království, Burianovu Maryšu, Mariken v Hrách o Marii Bohuslava Martinů, Křičkovu Hipolytu, Haničku v Novákově Lucerně, Princeznu ve Třech zlatých vlasech děda Vševěda Rudolfa Karla a další. V operách cizích autorů vynikla především jako Mimi a Čo-Čo San v Pucciniho Bohémě a Madame Butterfly, Taťána v Čajkovského Evženu Oněginovi, Micaëla v Bizetově Carmen, Ksenie v Borisi Godunovovi Modesta Petroviče Musorgského a Zuzanka a Zerlina v Mozartových operách Figarova svatba a Don Giovanni.

Mimořádně bohatá koncertní činnost Marie Budíkové pokračovala i v průběhu její operní kariéry. Premiérovala písně řady soudobých autorů – Josefa Bohuslava Foerstera, Ladislava Vycpálka, Vítězslava Nováka, Rudolfa Karla, Pavla Bořkovce, Jana Hanuše a zvláště svého manžela Otakara Jeremiáše (např. písňový cyklus s orchestrem Láska). Pravidelně účinkovala v kantátových, oratorních a vokálně symfonických dílech (Matoušovy pašije Johanna Sebastiana Bacha, Symfonie č. 9 Ludwiga van Beethovena, Dvořákovy Svatební košile a Svatá Ludmila, Věčné evangelium a Glagolská mše Leoše Janáčka, Vycpálkova Kantáta o posledních věcech člověka, Strážce majáku Boleslava Vomáčky, Jan Hus Jaroslava Jeremiáše, Májová symfonie Vítězslava Nováka). Intenzivní byla rovněž její spolupráce s rozhlasem.

Pedagogicky působila nejprve na pražské konzervatoři (1941–49), od roku 1959 vyučovala zpěv na AMU, kde byla v roce 1961 jmenována docentkou a roku 1965 profesorkou. V letech 1962–69 zastávala post děkanky Hudební fakulty AMU, v letech 1970–74 stála v čele AMU jako rektorka.

Vykonávala také další veřejné funkce. Po únoru 1948 byla členkou sekretariátu pražského Národního divadla, od 6. 4. do 8. 7. 1951 byla dokonce součástí tříčlenného uměleckého vedení opery Národní divadla spolu s Václavem Kašlíkem a Oldřichem Kozákem. V letech 1953–54 byla uměleckou vedoucí Hudebního divadla v Karlíně. Předsedala sekci pro výkonné umělce Českého hudebního fondu, v 70. letech zastávala významné funkce ve Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Současně byla činná v předsednictvu Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro a zasedala v komisích a porotách mnoha domácích i zahraničních soutěží. V roce 1953 jí byl propůjčen titul Zasloužilá umělkyně; roku 1958 obdržela Řád práce.
Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Národní divadlo a jeho předchůdci (Praha 1988).

MEČO.

Biografický slovník českých zemí, VIII. sešit (Praha 2006).


II. Ostatní

Patnáct let sdružení Přítomnosti (Rytmus 4, 1939, č. 11–12, s. 69).

Špaňhel, Václav: Marie Budíková (Umělec 2, 1946, s. 141).

bor. [Bor, Vladimír]: Marie Budíková. Vzorný typ české zpěvačky (Hudební rozhledy 1, 1949, č. 8–9, s. 218).

Pospíšil, Vilém: S Marií Budíkovou o písni, opeře a škole (Hudební rozhledy 17, 1964, č. 6, s. 232–234).

Kopecký, Emanuel – Pospíšil, Vilém: Slavní pěvci Národního divadla (Praha 1968, s. 159–164).

Holzknecht, Václav: Za Marií Budíkovou-Jeremiášovou (Hudební rozhledy 37, 1984, č. 10, s. 444–445).


Vlastimil Tichý

 

 

Datum poslední změny: 12.11.2009