Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Grasse, Zdeněk

Tisk


Charakteristika: Pedagog a violoncellista

Datum narození/zahájení aktivity:21.9.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.10.2009
Text
DíloLiteratura

Grasse, Zdeněk, pedagog a violoncellista, narozen 21. 9. 1928, zemřel 1. 10. 2009 v Olomouci.
 
Absolvoval slovanské gymnázium v Olomouci (1947), na pražské konzervatoři vystudoval violoncello u Karla Pravoslava Sádla (1953). Současně studoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně (PhDr. 1953). Byl inspektorem kultury na Městském národním výboru v Olomouci (1955–59), poté působil na konzervatoři v Kroměříži jako pedagog violoncella a dějin hudby, zástupce ředitele a ředitel (1959–67). Pedagogicky byl činný na olomoucké Lidové konzervatoři (1967–74) a Univerzitě Palackého jako odborný asistent na katedře hudební vědy a výchovy (1974–93). Zabýval se problematikou poslechu hudby u mládeže, v letech 1968–93 realizoval ročně téměř šedesát výchovných koncertů s vlastním průvodním slovem.
Jako koncertní umělec vystupoval v několika komorních sdruženích: Olomoucké kvarteto (1955–59, 1967–74), Kvarteto kroměřížské konzervatoře (1959–67), Olomoucké klavírní trio – komorní sdružení Univerzity Palackého (1974­–93).
V roce 1994 byl členem skupiny umělců, která iniciovala v Olomouci Podzimní festival duchovní hudby. Vedle pedagogických prací zpracovává od roku 1978 programové texty ke koncertům Moravské filharmonie.


Dílo

Dílo literární

Pedagogické práce
Dějiny světové hudby, skripta pro posluchače konzervatoře (1962);
Dějiny hudby, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972);
Hudební formy, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972);
Nauka o kontrapunktu, skripta pro posluchače Lidové konzervatoře v Olomouci (1972).
 
Ostatní
10 let konzervatoře v Kroměříži (Konzervatoř Kroměříž, 1958);
K historii koncertů pro mládež v českých zemích (Acta universitatis Palackianae Olomucensis, fac. paed., Hudební věda a výchova 4, SPN Praha 1987).

Literatura

ČSHS.
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 18.4.2016