Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lancinger, Antonín

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:11.7.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.8.1962
Text
Literatura

Lancinger, Antonín, houslař, narozen 11. 7. 1896, Praha, zemřel 26. 8. 1962 tamtéž.
 
V letech 1910–1914 se vyučil u pražské houslařské firmy bratří Karla a Václava Šámalů. U firmy byl dále zaměstnán jako tovaryš až do roku 1916, kdy byl odveden na vojnu. Do konce první světové války pracoval jako houslař u maďarského pluku v Praze. Po válce pracoval ještě rok u bratří Václava a Karla Šámalů a v roce 1920 se osamostatnil na Všehrdově ulici č. 440, kde pracoval do roku 1922. Dílnu přesídlil ještě do Mělnické ulice č. 4 a později do Plaské č. 9. Tam pracoval až do své smrti. Vyučil Bohumila Pechara a v letech 1945–1947 svého syna Zdeňka. Byl zakládajícím členem Kruhu umělců houslařů. Postavil asi 300 nástrojů, zejména housle, ale také violy, violoncella, kytary a violy d´amoure. Věnoval se také restaurátorským pracím. Po jeho smrti převzal dílnu v Plaské ulici syn Zdeněk.
Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 74).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 127–128).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 15.11.2002