Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Závodský, Artur

Tisk


Charakteristika: Literární historik, divadelní kritik a teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:19.12.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.5.1982
Text
DíloLiteratura

Závodský, Artur, literární historik, divadelní kritik a teoretik, narozen 19. 12. 1912, Martinov u Ostravy (dnes součást Ostravy), zemřel 2. 5. 1982, Brno.

 

V letech 1923–31 studoval v Hlučíně reálné gymnázium a po maturitě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze češtinu, filozofii a estetiku (1931–36; titul PhDr. získal roku 1938 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně za sociologickou práci Dobrý občan moderní obce. Paul Bureau). V letech 1936–50 (s ročním přerušením věznění gestapem v Přerově, Brně a koncentračních táborech ve Flossenbürgu a v Dachau – 1944–1945) učil na gymnáziích v Brně a Hranicích na Moravě. V roce 1950 se habilitoval prací Fr. L. Čelakovský a jeho umělecké dílo pro obor dějin české literatury na brněnské Filozofické fakultě a počal přednášet také na JAMU (1950–52). Na Filozofické fakultě byl od 1952 odborným asistentem, od 1953 docentem, od 1960 profesorem (titul CSc. získal v roce 1956 za Studie o Petru Bezručovi, DrSc. 1963 za monografii Gabriela Preissová). V letech 1957–61 zastával funkci proděkana pro vědeckou činnost fakulty a v roce 1963 se mu podařilo otevřít na Filozofické fakultě v Brně studium divadelní a filmové vědy (v druhé polovině šedesátých let vedl Katedru slovanských studií, divadelní a filmové vědy až do reorganizace uměnověd na brněnské fakultě (1973), poté – až do roku 1978 – kdy odešel do důchodu, řídil oddělení divadelní a filmové vědy v rámci katedry věd o umění). V té době redigoval fakultní sborníky příspěvků zvl. o dramatickém umění (Sborníky prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Otázky divadla a filmu). Ve své vědecké činnosti se zaměřoval na období 19. a 20. století a věnoval se především spisovatelům na Moravě a ve Slezsku. Vybíral si témata dotýkající se dramatu a pomezních oblastí mezi literaturou a divadlem. Od šedesátých let se těžiště jeho práce přeneslo do oblasti divadelní teorie, historie a kritiky (sledoval moravská, zvláště brněnská divadla – kritiky do brněnského denního tisku nejčastěji psal pod šiframi a. z., A. Z., az, od, sk., vo, ý, z); k výuce teatrologie přispěl několika skripty (Úvod do divadelní vědy, Drama a jeho výstavba, Drama jako struktura).


Dílo

Dílo literární

 

Knihy (výběr)

Karel Handzel, spisovatel Ostravska (Praha 1954);

Nad prózou Vojtěcha Martínka (Praha 1960);

Gabriela Preissová (Praha 1962);

Drama a jeho výstavba (Brno 1971);

Drama jako struktura (Brno 1971);

V blízkosti básníka (Brno 1977);

Vzájemná korespondence Viléma Závady a Vojtěcha Martínka (Praha 1981);

František Ladislav Čelakovský (Praha 1982);

Bezručovy pozdní múzy (korespondence) (Praha 1987).

 

Studie a stati (výběr)

Za odpovídající výpravu a hudbu k Tylovým báchorkám (in: Divadlo, roč. 2, 1951, č. 10, s. 933–934);

Ke zrodu dramatu Její pastorkyňa (in: Sborník Franku Wollmanovi k sedmdesátým narozeninám, Praha 1958);

Šaldovo drama Zástupové a jeho osudy v českém kulturním životě (in: sborník Otázky divadla a filmu I, Brno 1970, s. 97–142);

Jiří Kroha a divadlo (in sborník Otázky divadla a filmu II, Brno 1971, s. 157–190);

Přátelství herce a básníka. Dopisy Rudolfa Myzeta Jiřímu Wolkrovi a Zdeně Wolkrové (in: sborník Otázky divadla a filmu II, Brno 1971, s. 369–381).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Malá československá encyklopedie 6 (Praha 1987).

Slavica na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně (Brno 1973).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4 (Opava – Ostrava 1995).

Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (2) (Praha 1998).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (Ostrava 2005).

 

II. Ostatní

V. Z. [= Vít Závodský]: Výběrový soupis prací Artura Závodského za léta 1945–1972 (in sborník Na křižovatce umění, Brno 1973).

Dílčí bibliografie za léta 1973–1975 (in: Ročenka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 1968–1975, Brno 1976, s. 733).

Bundálek, Karel: Osiřelo křeslo kritikovo (Rovnost 5. 5. 1982).

Urbanec, Jiří: Zemřel Artur Závodský (Časopis Slezského muzea, řada B, roč. 31, 1982, s. 282–283).

Srna, Zdeněk: Nedožitých sedmdesát let Artura Závodského (in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada D 30, 1983, s. 98–101).

v [=Závodský, Vít]: Vzpomínka na divadelního vědce (Amatérská scéna, roč. 29, č. 29, 1992, s. 18).

Eugenie Dufková: Nedožité 90. narozeniny Artura Závodského (in: Universitas 2002, č. 2).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 21.3.2012