Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zámečníková, Zuzana

Tisk

(Šteidlová)

Charakteristika: Klavíristka a hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:15.8.1911
Text
Literatura

Zámečníková, Zuzana (roz. Šteidlová), klavíristka a hudební pedagožka, narozena 15. 8. 1911, Ráb (Maďarsko), zemřela 1989.


Studovala hudbu soukromě (1925–28) ve Vídni u skladatele Karla Weigla, klavír u jeho ženy Valerie, v Praze pak u Viléma Kurze (1928–29), a na jeho mistrovské škole (1929–32). Uplatnila se jako koncertní pianistka, ale po sňatku s houslistou Josefem Zámečníkem (1933) zanechala veřejného vystupování a po jeho smrti přijala místo na brněnské konzervatoři, kde působila v letech 1946–72. Od roku 1947 začala znovu vystupovat jako korepetitorka a komorní hráčka.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.


II. Ostatní

Sborník k padesátiletému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1969).

Soharová, Jana: Klavírní oddělení za 60 let (Opus Musicum, 11, 1979, č. 7, s. 197–200).

Sborník k sedmdesátému výročí trvání první moravské odborně umělecké školy (Brno 1989).

Žemla, Jan: Klavírní oddělení Konzervatoře v Brně (Diplomová práce. Konzervatoř Brno, 2006).


Jan Žemla
Datum poslední změny: 6.11.2009