Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slimáček, Jan

Tisk


Charakteristika: skladatel, redaktor, režisér a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:31.7.1939
Text
DíloDiskografieLiteratura

Slimáček, Jan, skladatel, redaktor, režisér a pedagog, narozen 31. 7. 1939, Kelč.

 

Hudební vzdělání nabyl na Vyšší hudební škole v Kroměříži (1954–59, flétna, varhany) a na konzervatoři v Praze (1959–62 u Miloslava Kabeláče a Bohumíra Lišky). Studium absolvoval v roce 1962 Symfoniettou pro smyčcový orchestr. Byl učitelem na lidové škole umění v Plzni (hudební výchova a klavír, 1964–67). Plzeň byla stěžejní i pro jeho pozdější zaměstnání hudebního režiséra a redaktora Československého rozhlasu (1967–93). V letech 1994–2000 učil hudební výchovu a dějiny hudby na Církevním gymnáziu v Plzni. V jeho skladatelské dráze měly významný ohlas premiéry skladeb: Dramatický obraz (1974), Concertino pro akordeon, elektravox a orchestr (první dílo tohoto druhu ve světové literatuře, 1971) a De amicitia pro sólo, smíšený sbor a orchestr (1982). Většina jeho komorních a orchestrálních skladeb vznikala z podnětu tvůrčích objednávek Českého hudebního fondu nebo předních českých sólistů a komorních souborů (Pražští komorní sólisté, České žesťové kvinteto, Pražské saxofonové kvarteto, orchestr v Geře – Německo). Jeho tvorba byla oceněná Cenou publika (1969) za vokální skladbu Orationes et psalmi (v soutěži smíšených sborů v Jihlavě), Cenou SČSKU (1979) za tři orchestrální díla, a první cenou ve třech letech po sobě (1981, 1982, 1983) v soutěži Svátky písní v Olomouci a dalšími cenami v Mostě a Jirkově. Jeho díla zněla na festivalech a hudebních soutěžích v různých zemích, a sice v Kanadě, Německu, Rakousku, Finsku i Anglii.  Hojně se věnoval také úpravám lidových písní.


Dílo

Dílo hudební (výběr) 

     

Orchestrální skladby
Symfonieta pro smyčce (1962).
Musica per orchestra (1967).
Concertino pro akordeon, elektravox a orchestr ( 1971).
Dramatický obraz (1974).
Tři miniatury pro komorní orchestr ( 1975-76).
Variace pro smyčce a cembalo ( 1977).
Předehra vítězství, symfonický obraz pro orchestr ( 1977).
Musica popolare pro orchestr ( 1979).
Sonatina pro smyčce (1980).
Quattro intermezzi per orchestra ( 1982).
Partita danzante per archi ( 1982).
Zrození. Poema pro orchestr ( 1985).
Rapsodické variace pro klavír a orchestr ( 1990).

 

Vokální skladby
Písně a říkadla pro dětský sbor a dechový sextet - na text Zd. Kriebla (1965).
Orationes et psalmi pro smíšený sbor a cappella (1968).
Musica e canto pro recitátora, sbor a orchestr (1971).
Láska pro soprán, ženský sbor a violu na staroperskou poezii (1971).
Písničky pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1980).
S písničkou za zvířátky pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1981).
De amicitia kantáta pro sólo, sbor a orchestr (1982).
Co kvete na louce pro dětský sbor, klavír a triangl na slova M. Chvatíkové (1982).
O jaru a lásce. Cyklus písní pro soprán, flétnu a klavír na staročínskou poezii (1983).
Písně milému pro ženský sbor (nebo ženské duo) a klavír na slova M. Chvatíkové (1985).

Píseň o rodné zemi pro smíšený sbor a cappella na verše Jaroslava Seiferta (1985).
Škola v přírodě pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1985).
Pohádkový zvonek pro dětský sbor a klavír na slova M. Chvatíkové (1986).
Věčně se vracíme domů pro baryton a klavír na verše Jaroslava Seiferta (1988).
Dětské posměšky pro dětský sbor a cappella na slova české lidové poezie (1988).
Modlitba pro sólo, smíšený (nebo dětský) sbor a varhany na slova M. Chvatíkové (1990).
Hymnus: Beata es Maria pro smíšený (nebo dětský) sbor a cappella (1990).

Jubilate Deo pro smíšený sbor a cappella (1991).
Magnificat pro smíšený sbor a varhany (nebo žest'ové kvarteto) (1994).
Adesto Domine pro smíšený (nebo dětský) sbor a varhany (1997).

 

Pro sólový nástroj

Tři studie pro klavír (1965).
Čtyři invence pro flétnu (1972).
Tři nálady pro akordeon (1974).
Musica coreografico per cembalo (1991).
Čtrnáct zastavení pro varhany (2007).

 

Komorní skladby

Klavírní kvartet (1967).
Etudy pro deset dechových nástrojů (1972).
Čtyři dialogy pro hoboj a klavír (1975).
Divertimento pro flétnu a klavír (1977).
Musica per ottoni (1978).
Kouzlo dřeva, suita pro hoboj a klavír (1981).
Musica per Carolinum pro flétnu, hoboj, housle, violu, violoncello a klavír (1986).
Fantazie na řecké lidové písně pro flétnu a klavír (1986).
Návraty pro housle a klavír (1988).
Rapsódie pro klarinet a klavír (1989).
Dechový kvintet "Si presenti per favore" (1990).
Hrátky pro saxofonové kvarteto (1992).

 

Instruktivní skladby
Lidové motivy pro housle a klavír (nebo pro dvoje housle) (1980).
Tři tance pro dvoje housle (1980).
Mateník pro flétnu, housle a klavír (1986).
Suite esotico pro kytaru (1987).
Kánonické invence pro čtyřruční klavír (1993).
Svolávání pro flétnu a klavír (1996).
Jen tak pro radost, suita pro zobcovou flétnu a klavír (1998).
Nezbedné kolečko pro flétnu a klavír (1999).

Diskografie

Česká soudobá hudba (Radioservis 1999);

Komorní tvorba (Radioservis 2001).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

ČSS.

 

II. Ostatní

Fiala, Jaroslav: Jan Slimáček. Portréty plzeňských skladatelů (Plzeň 2006).

www.musicbase.cz/composers/871-slimacek-jan/

http://old.musica.cz/skladatele/slimacek-jan.html

 

Tatiana Škapcová

Datum poslední změny: 13.1.2016