Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bartoš, Ferdinand

Tisk


Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity:26.6.1884
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.9.1971
Text

Bartoš, Ferdinand, vojenský kapelník, narozen 26. 6. 1884, Albrechtice nad Vltavou (Písek), zemřel 5. 9. 1971, České Budějovice.
 
Syn zpěváka, všichni tři jeho bratři byli hudebníky (Rudolf působil padesát let v USA, Dobroslav řídil orchestr ve Vídni, Václav u vojenské hudby v maďarském Szegedu). Učil se na housle a helikón F u kapelníka Němečka v Pasekách u Protivína, dva roky soukromě u Otakara Bradáče. Po dobrovolném odvodu roku 1903 nastoupil u hudby pěšího pluku 10 v Jaroslavi (Halič). V roce 1906 přešel k pěšímu pluku 5 posádkou v Erlau (Eger, Maďarsko), 1907 k pěšímu pluku 46 do maďarského Szegedu. Na počátku první světové války byl zajat u Dobromilu (Halič) a internován v zajateckém táboře v Orlovské gubernii, do května 1916 působil u zajatecké hudby v Jegorjevsku (Rusko). Po vstupu do legií přidělen k hudebnímu oddílu 1. československého střeleckého pluku v Rusku. S jeho hudbou se zúčastnil bitvy u Zborova, v letech 1917–19 byl s krátkou přestávkou dirigentem a později kapelníkem. Po návratu do vlasti se stal kapelníkem posádkové hudby Praha V. (1920–21), která vznikla z původní hudby 1. československého střeleckého pluku a byla přidělena jako plukovní hudba československého pěšího pluku 1 v Českých Budějovicích.  Zde rozvinul bohatou hudební činnost. Od 1927 ve výslužbě. Několikrát vyznamenán za statečnost, mimo jiné nositel československého válečného kříže.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Langer, František: Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi (Praha 1920).
Jihočeské listy (30. 9. 1925 a 22. 6. 1927).
Republikán (31. 1. 1927).
Škabrada, Josef: Založení vojenské hudební školy v Praze, rukopis (Praha 1979).
Archivalie
Vojenský historický archiv Praha (personální listy, Kronika 1. československého pěšího pluku 1926–1927).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009