Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Galla, Antonín

Tisk


Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:1.1.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.7.1972
Text
Literatura

Galla, Antonín, houslař, narozen 1. 1. 1897, Lelekovice u Brna, zemřel 7. 7. 1972, Brno.

V letech 1911–1914 se vyučil u firmy Josef Lídl v Brně pod vedením Andrease Kliera a Jana Podešvy. Po vyučení pracoval několik měsíců jako tovaryš u Antonína Chudlařského v Praze a u firmy Hamma ve Stutgartu. V roce 1915 narukoval do první světové války. Na ruské frontě byl raněn do břicha. Po uzdravení byl poslán na italskou frontu. Sám si prostřelil dlaň levé ruky, aby se dostal do civilu. V roce 1918 nastoupil jeko tovaryš u Josefa Lídla v Brně a v roce 1922 se zde stal mistrem. V roce 1926 se osamostatnil a byl společníkem firmy Just v Přerově. V září 1927 se přestěhoval do Košic, kde založil vlastní houslařskou dílnu. Zde vyrobil více než pět set houslí, viol a violoncell a jeden kontrabas. V Košicích doučil v roce 1929 Osvalda Jiřího Willmanna, který s ním přišel z Přerova. Willmann u něho pracoval do roku 1933. V Košicích Galla vyučil ještě Josefa Floriána a Jána Sobola. V roce 1936 si otevřel v Bratislavě filiální obchod a houslařskou dílnu. Vedením pověřil Osvalda Willmanna. Po obsazení Košic Maďary v roce 1938 se Galla vrátil do Brna, kde si zařídil dílnu na Cejlu č. 22. Při náletu na Brno v listopadu 1944 dílna vyhořela i s celým zařízením. V roce 1945 dostal jako náhradu dílnu na Mečové ulici po Karlu Gollovi, který se vystěhoval do Vídně. Zde Galla pracoval až do své smrti. Vyučil Josefa Křivánka a Zdeňka Chromého. V letech 1945–1958 u něho pracoval houslař Vilém Kužel. Antonín Galla byl velice pilný a rychlý pracovník. V dílně býval od 3 hodin ráno do 18 hodin večer. Jedny housle tak postavil bez lakování za jeden týden. Hlavičky sám nevyřezával. Buď používal polotovary z Lubů, nebo je pro něho vyřezával Vilém Kužel. Mnoho celých nástrojů jen dopracovával z polotovarů. I do nich vlepoval vignety a opatřoval je opusovými čísly. Neměl příliš dobrý zrak, proto nejraději stavěl violoncella. Používal většinou zlatožlutý nebo oranžový olejový lak, který nanášel na nástroje bez "gruntu". Zúčastnil se několika mezinárodních soutěží. Za celý život postavil 1375 houslí 90 violoncell a 40 kontrabasů.

Literatura
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 50).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).
Kresák, Mikuláš: Husliar Osvald J. Willmann (Bratislava 1983, s. 29–31).
Kresák, Mikuláš: Husliarske umenie na Slovensku (Bratislava 1984, s. 42–43).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 103–104).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 17.11.2002