Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Oehlschlägel, Johann Lohelius

Tisk

(Oehlschlegel; Oelschlägel; Öhlschägel; Oleschlegel; František, Franz, Josef)

Charakteristika: skladatel, varhaník, ředitel kůru, pedagog, varhanář

Datum narození/zahájení aktivity:31.12.1724
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.2.1788
Text
DíloLiteratura

Oehlschlägel, Jan Lohelius (též Oelschlegel, Oehlschlegel, Oelschlägel, Öhlschägel; Johann, Joannes, Johannes; František Josef, Franz Joseph), skladatel, varhaník, ředitel kůru, pedagog a varhanář, narozen 31. 12. 1724, Lahošt (okres Teplice), zemřel 22. 2. 1788, Praha.

 

Jan Lohelius Oehlschlägel, křtěný František Josef, získal vzdělání u jezuitů v Bohosudově, kde působil jako varhaník (1738–41). V Praze studoval filozofii (od roku 1741) a hrál na varhany při klášteře sv. Máří Magdalény u dominikánů a v kostele Panny Marie pod řetězem u maltézů. Po propuštění z poddanství u hraběte Valdštejna (propouštěcí list 1746) se stal členem premonstrátského řádu na Strahově (1747, řeholní sliby 1748, vysvěcen 15. března 1755), kde přijal řádové jméno Jan Lohelius. V Milevsku zastával funkci sukcentora a ředitele kůru (1749–50), pedagogicky působil na latinské škole. Po ukončení studia teologie v řádovém semináři Collegium Norbertinum na Starém Městě (od října 1750) se vrátil na Strahov (1753), kde se stal ředitelem kůru (12. listopadu 1756). Kompozici studoval u Františka Václava Habermanna a Josefa Antonína Sehlinga (přibližně 1755). Pro strahovský kůr složil přes 120 skladeb (mše, moteta, latinská oratoria, requiem, Te Deum, offertoria, litanie, hymny a další), většina z nich zůstala zachována v rukopisu. Patřil mezi vynikající kontrapunktiky, jeho tvorba však směřuje k hudebnímu klasicismu. Byl ovlivněn zejména dílem Františka Xavera Brixiho. Jeho skladby byly součástí repertoáru mnoha kůrů v Čechách, výjimečně i za hranicemi (například Drážďany). Přestože byl v oboru varhanářství samoukem, přestavěl velké strahovské varhany (1765–80) a opravil malé (po roce 1764). Na opravené varhany improvizoval za jeho přítomnosti Wolfgang Amadeus Mozart, který nástroj obdivoval (1787). Práci na varhanách popsal Oehlschlägel ve dvou spisech, které později sloužily jako učebnice pro varhanáře. Ze soukromých prostředků pořizoval hudební nástroje, jejichž soupis provedl v roce 1788.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Anima desolata, Operetta natalitia pastoritia (Malá pastýřská opera, vánoční hra, 1761).

 

Oratoria

Captiva filia Sion (1757).

Fortis in bello amor et maeror (1758).

Justitia et clementia (1759).

Innocentia et pietas (1760).

Patientia et humilitas (1761).

Vox filiae Sion (1762).

Patientia victrix (1763).

Jesus Christus gloriose … triumphans (před 1779).

 

Mše, graduale, offertoria

Missa pro dominica quadragesima pro soprán, alt, tenor, bas a varhany.

Graduale pro soprán, tenor, bas, 2 housle, violu, flétnu, 2 klariny, 2 lesní rohy, 2 trombony a varhany.

Graduale pro omni festo pro tenor/soprán sólo, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium duplex pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Offertorium primitiale pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Offertorium pastorale Eja pastores pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium pastorale Huc pastores pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium de Nativitate Domini In hoc dulci jubilo pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, lesní roh a varhany.

Offertorium natilitium pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 pozouny a varhany.

Offertorium de omni Sancto coelum plaudit pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium de pluribus Sanctis Iam non dicam pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje a varhany.

Offertorium Lauda Sion pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Offertorium Sanctorum meritis pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Offertorium natalicum Sit tibi gloria pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Offertorium Turma coelorum pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje a varhany.

Offertorium de Nativitate Domini pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Offertorium de omni Sancto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu a varhany.

Offertorium solenne duplex pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium de adventu Domini O Rex gentium pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Offertorium Omni die dic Mariae pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium duplex pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium duplex pro adventu pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Offertorium de SS. Norberto aut B. V. Mariae pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Offertorium pro festo Transfigurationis D. N. Jesu Christi pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 violy, 2 klarinety, 2 lesní rohy, tympány a varhany.

Offertorium de SS. Virginibus pro soprán, alt, tenor, bas, orchestr a varhany.

 

Moteta

Motetto Voce consonemus pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje, 2 klariny a varhany.

Motetto pro omni festo Sanctorum pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 flétny, 2 klariny a varhany.

Motetto pro omni solemnitate pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto O sapientia pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Motetto O adonai pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Motetto de omni Sancto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto solenne de omni Sancto vel de tempore pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje/2 klarinety, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de Sanctis Apostolis pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto solenne pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 violy, 2 flétny, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de tempore pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Motetto in G pro omni solemnitate pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Motetto Ad gaudici pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Motetto Rex gloriose pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje, 2 klariny a varhany.

Motetto de confessore Rex gloriae pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Motetto Vota affectus pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de augustissimo Eucharistiae Sacramento pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Motetto pro omni festivitate pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Motetto pro omni festo pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto pastorale pro Epiphania Domini pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy, 2 flétny, tympány a varhany.

Motetto solenne pro omni festo pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy, 2 flétny, tympány a varhany.

Motetto solenne duplex de nativitate Domini pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu a varhany.

Motetto de quoris Sancto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Motetto de omni Sancto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 hoboje, 2 klariny a varhany.

Motetto de communi plurium Sanctorum pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Motetto de festo plurium Sanctorum pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto solenne in D pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny, 2 klarinety a varhany.

Motetto de beatissima virgine Maria pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 klariny a varhany.

Motetto Ante Thronum de Sancto vel Sancta pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de virginibus Quinque prudentes virgines pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto pro adventu Domini pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Motetto de Sancto festa lux pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto In conspectu angelorum pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de omni Sancto Plaude Sion pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de omni tempore pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de beata Virgine Maria et qualibet Sancta pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto de quoris Sancto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Motetto Corona confitentium pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, pozoun a varhany.

Motetto O felix mundi hospes pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu a varhany.

Motetto de omni Sancto vel Sancta pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, violu a varhany.

Motetto de resurrestione Domini pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

 

Árie

Aria Summe creator pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria in C pro soprán, housle 2 hoboje, 2 lesní rohy, 2 violy a varhany.

Aria Jesu dulcis memoria pro soprán a sólové housle, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a violoncello.

Aria in G pro omni festo pro bas, 2 housle, violu a varhany.

Aria pro omni festo Astra coeli pro bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Aria Eja chori resonate pro bas, 2 housle, 2 violy a varhany.

Aria Omni Jesu pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria Quam suave melos pro soprán, 2 housle a varhany.

Aria pastoralis pro bas, 2 housle, 2 hoboje a varhany.

Aria A dur pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria duae pro soprán, 2 housle a violu.

Aria pro omni tempore Quis est amor pro soprán, 2 housle, violu, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Aria de tempore Sancto corda amore pro alt, 2 housle, violu a varhany.

Aria Sol vibra splendorem pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria Ubi te inveniam pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria Ad hoc festum pro bas, 2 housle, violu a varhany.

Aria pro omni tempore pro alt, 2 housle, 2 violy, 2 hoboje, 2 lesní rohy a varhany.

Aria festiva pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria de omni festivitate D dur pro bas, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Aria festiva pro soprán, 2 housle, violu a varhany.

Aria de omni festivitate pro bas, 2 housle, 2 lesní rohy, violu a varhany.

 

Dueta, tercetta, litanie

Duetto in B de tempore pro soprán, alt, 2 housle a varhany.

Duetto Ecce panis angelorum pro soprán, alt, 2 housle, violu, 2 lesní rohy a varhany.

Terzetto de Martyre pro 2 soprány, 2 housle, violu a kontrabas.

Terzetto pro alt, tenor, bas, 2 housle, violu a varhany.

Litaniae de Beata Virgine Maria pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Litaniae lauretanae I. – IV. pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

 

Ostatní

Asperges me pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle a varhany.

Pange lingua pro soprán, alt, 2 klariny, 2 lesní rohy a varhany.

Regina coeli pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Rorate coeli pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny a varhany.

Salve regina pro soprán sólo, 2 housle, violu a varhany.

Suspiria sponsore pro soprán, alt, tenor, bas a varhany.

Te Deum laudamus pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 klariny, pozoun, tympány a varhany.

Veni Sancte Spiritus vel Hymnus de Sancto Augustino vel Norberto pro soprán, alt, tenor, bas, 2 housle, 2 lesní rohy a varhany.

VIII Antiphonae maiores pro tempore Adventus.

Kantáta (k příležitosti 50. narozenin opata Františka Michaela Dallera).

Koncert F dur pro 2 hoboje a orchestr.

 

Dílo literární

 

Beschreibung des in der königlichen Strahöfer Stiftskirche zu Prag neueingerichteten und im Jahre 1774 zu Stande geseβten Orgelwerkes (1775, rukopis).

Beschreibung der in der Pfarrkirche des königl. Prämonstratenser Stifts Strahof in Prag befindlichen großen Orgel sammt vorausgeschickter, kurzgefaßten Geschichte der pneumatischen Kirchenorgeln (Praha 1786).

Descriptio quorundam bohemicorum musicorum (1787, rukopis s vlastním životopisem).

Literatura

I. Lexika

Dlabacz.

Wurzbach, Constant von:Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, svazek 21 (Vídeň 1870).

Mendel, Hermann: Musikalisches Conversations-Lexikon, svazek7 (Berlín1877).

Srb-Debrnov, Josef: Dějiny hudby v Čechách a na Moravě (Praha 1891).

Baker, Theodore: Biographical Dictionary of Musicians (New York 1900).

Eitner, Robert: Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und Musikgelehrten christlicher Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, svazek 7 (Lipsko 1902).

Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, svazek 3 (Lipsko 1913–14).

Weissenbäck, Andreas: Sacra Musica. Lexikon der katholischen Kirchenmusik (Klosterneuburg 1937).

Riemann12.

ČSHS.

Kouba, Jan (ed.): Průvodce po pramenech k dějinám hudby (Praha 1969).

Honegger, Marc: Dictionnaire de la musique (Paříž 1970–76).

Pulkert, Oldřich: Domus Lauretana Pragensis: catalogus collectionis operum artis musicae (edice Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, svazek 1, Praha, 1973).

Stieger, Franz: Opernlexikon. Teil II: Komponisten, svazek 3 (Tutzing 1978).

Robijns, Jozef – Zijlstra, Miep: Algemene muziek encyclopedie (Haarlem 1979–84).

New Grove1.

Pešková, Jitřenka: Collectio Ecclesiae Březnicensis: catalogus collectionis operum artis musicae (edice Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, svazek 3, Praha, 1983).

MEH.

Štefan, Jiří: Ecclesia Metropolitana Pragensis: catalogus collectionis operum artis musicae (edice Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae, svazek 4, Praha 1983, 1985).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

MGG2.

LdM.

New Grove2.

 

II. Ostatní

Perlík, Romuald Rudolf: Jan Lohel Öhlschlägel, 1724–1788. Příspěvek k dějinám církevní hudby v Čechách (Cyril 51, 1925, č. 1–2, s. 1–3; č. 3–4, s. 21–22; č. 5–6, s. 37–38; č. 9–10, s. 69–72; Cyril 52, 1926, č. 1–2, s. 7–9; č. 7–8, s. 49–51; č. 9–10, s. 65–69; Cyril 53, 1927, č. 1–2, s. 2–6; č. 3–4, s. 20–23; č. 5–6, s. 36–39; Cyril 55, 1929, č. 1, s. 9; č. 3–4, s. 31–34; Cyril 56, 1930, č. 1–2, s. 7–8; Cyril 58, 1932, č. 1–2, s. 16; č. 3–4, s. 55–56; č. 5–6, s. 75–77).

Perlík, Romuald Rudolf: Jana Lohelia Oehlschlägela život(Praha 1927).

Perlík, Romuald Rudolf: Vánoční oratoria Jana Lohelia Öhlschlägela (Cyril 58, 1932, č. 9–10, s. 112–114).

Racek, Jan: Duch českého hudebního baroku: příspěvek ke slohové a vývojové problematice české hudby 17. a 18. století (Brno 1940).

Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 139, 144, 155–156).

Quoika, Rudolf: Lohel Oehlschlägel (1724–1788) und der Prager Orgelbau seiner Zeit (in: Musik des Ostens 2, Kassel 1963, s. 98–111).

Černý, Jaromír: Hudba v českých dějinách: od středověku do nové doby (Praha 21989).

Kabelková, Markéta: Pozůstalost po Emiliánu Troldovi (Hudební věda 37, 2000, č. 3–4, s. 186–206).

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby (Brno 2001).

Číhal, Petr: Moravské hudební inventáře 1725–1781 (Bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2005).

Semerádová, Pavla: Strahovský rukopis Jana Lohelia Oehlschlägela z roku 1787 o současných hudebnících (in: Bibliotheca Strahoviensis, svazek 11, 2014, s. 111117).

 

http://musicsack.com/PersonFMTDetail.cfm?PersonPK=100026257

www.musiklexikon.ac.at/ml?frames=yes

www.knihovna-teplice.cz/

www.lahost.cz/jan-lohelius-oehlschlagel/d-146545/p1=2695

http://opac.nm.cz/opaccmh/authorities/34630Radek Poláček

Datum poslední změny: 15.2.2016