Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gadas, Ladislav

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:2.3.1915
Text
Literatura

Gadas, Ladislav, houslista, narozen 2. 3. 1915, Hranice (okres Přerov).

 

Otec byl krejčí, houslista samouk, sestra učitelka hudby. V letech 1924–32 absolvoval hudební školu v Hranicích, kde byl jeho učitelem Karel Krejčí, pozdější člen orchestru Národního divadla v Praze. Reálné gymnázium v Hranicích navštěvoval v letech 1926–34 a v roce 1934 byl přijat do třídy profesora Oldřicha Vávry na konzervatoři v Brně. Absolvoval v roce 1937. Zároveň byl studentem práv na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1939 získal titul JUDr.

Roku 1941 nastoupil na místo právníka u soudu v Hranicích a v letech 1941–45 byl zaměstnán jako právní referent v průmyslovém podniku v Hranicích. Od roku 1946 působil jako koncertní mistr Ostravského rozhlasového orchestru a roku 1954 nastoupil na místo koncertního mistra a sólisty v nově vzniklém Ostravském symfonickém orchestru. Zároveň působil v letech 1939–55 jako sbormistr hranického pěveckého sboru Jurik. Za svého třináctiletého působení v Ostravě mezi léty 1946 a 1959 byl také činný v oboru komorní hudby, a to v Slezském klavírním triu a ve smyčcovém kvartetu. V roce 1959 odešel do Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kde setrval dlouhá léta. Roku 1994 mu byla udělena nadací Život umělce cena za celoživotní uměleckou práci.

Provedl na 300 sólových a komorních relací v rozhlase, řadu celovečerních koncertů, vystoupení s orchestrem a v neposlední řadě také mnoho výchovných koncertů s výkladem pro mládež. Jeho rozsáhlý repertoár obsahoval díla celé řady autorů od baroka až po současnost. Provedl také řadu skladeb svých současníků.
Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1979).
Ladislav Gadas (Kulturní měsíčník. Kulturně politický časopis Severomoravského kraje 3, 1985, č. 3, s. 44).


Aleš Vyjídáček
Datum poslední změny: 15.1.2010