Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Eichler, Karel

Tisk


Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity:13.1.1845
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.4.1917
Text
DíloLiteratura

Eichler, Karel, hudební spisovatel, narozen 13. 1. 1845, Velké Meziříčí, zemřel 24. 4. 1917, Brno.

 

Studoval v Brně bohosloví (vysvěcen 1870) a v Římě církevní právo (1872–74, ThDr.). Zpíval ve starobrněnské fundaci (pod Křížkovským) a u minoritů. Byl varhaníkem kněžského alumnátu (žák Josefa Chmelíčka) a hlavního chrámu v Brně. Profesor církevních dějin a práva na bohosloveckém ústavu v Brně (1874–80). Jako člen výboru Národopisného odboru na Moravě se zúčastnil příprav na Národopisnou výstavu v Praze (1895). Napsal četné studie a články o Pavlu Křížkovském, které byly uveřejněny zvl. v Hlasu jednoty katolické a ve Věstníku Jednoty zpěváckých spolků a byly základem k velkému životopisnému dílu P. Křížkovský (Brno 1904). Značnou pozornost věnoval Františku Musilovi, o němž psal do Obzoru a zasloužil se o vydání jeho Stabat Mater. Napsal též životopis Františka Sedláčka (Hudební skladatel F. Sedláček, Brno 1904). Pečoval o lidový chrámový zpěv, vydal kancionál Cesta k věčné spáse (Brno 1909) a zabýval se tímto zpěvem v mnoha článcích ve Věstníku Jednoty katolického duchovenstva diecése brněnské.


Dílo

Dílo literární

 

Monografické práce (výběr)

Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná (Brno 1887 a 1888);

Paměti panství Veverského (Brno 1891);

Římské upomínky na naši vlast (Brno 1892);

Stará Matka Boží na poutním místě v Žarošicích na Moravě. Výňatek z knihy Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v Rakouském Slezsku (Brno 1903);

Hudební skladatel František Sedláček (Brno 1904);

Pavel Křížkovský. Životopisný nástin (Brno 1904);

Matthaeus - evangelista - sanctus, Pašije na Květnou neděli podle evangelia sv. Matouše, kap. 26. a 27. (Benediktinská tiskárna, Brno 1908);

Průvod ke zpěvům, jež obsahuje v úplném vydání svém Cesta k věčné spáse, sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou, kterou pořídil Fr. K. Eichler, za spolupůsobení faráře Jakuba Pavelky a Fr. Musila (Brno 1910);

Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi (Brno 1910);

Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi (Brno 1910);

Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro brněnskou diecesi (Brno 1910);

Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro mládež na školách národních a měšťanských (Brno 1910);

Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891 (Veverská Bítýška 1995).

 

Studie a stati (výběr)

Dějepis hudby kostelní v obrazcích (Museum III, 1868–69);

Něco o táborech (Museum IV, 1869–70);

Nástin dějepisu semináře bohosloveckého v Brně. O hudbě alumnátské (Museum IV, 1869–70);

Poutní místo Křtiny (Obzor V, 1882, s. 113);

Skladby Františka Musila (Cyrill XXXVI, 1890, s. 53);

Písně Václava Kosmáka (Hlas, 1. 7. 1900);

Rukopis po V. Kosmákovi (Hlas, 15.–25. 3. 1902);

P. Pavel Křížkovský (Obzor 1902, s. 176);

P. Pavel Křížkovský (Hlas, 4. 7.–2. 8. 1902);

Musica Sacra (Hlas, 10. 1. 1904);

Po stopách P. Pavla Křížkovského (Hlas, 2. 3. 1904);

Jubileum P. Křížkovského (Praktické pokyny) (Moravské hudební noviny II, 1910, č. 11,12,13);

Hlavní význam Křížkovského (Moravské hudební noviny II , 1910, č. 20);

Zpráva o novém kancionálu (zpěvech a modlitbách) pro diecesi brněnskou (Obzor XXX, 1907, s. 197);

František Musil. Nekrolog (Hlas, 6. a 10. 12. 1908);

První sešit průvodu k novému kancionálu brněnské diecéze (Cyrill XXXV, 1909, s. 82);

Stabat Mater. Vzpomínka na Františka Musila (Obzor XXXII, 1909, s. 20);

Vzpomínky na Fr. Musila (Obzor XXXII, 1909, s. 66);

Za Františkem Musilem (Moravské hudební noviny I, 1909, č. 1, 2, 3, 4);

K jubileu P. Pavla Křížkovského (Cyrill XXXVI, 1910, s. 68);

Výroční památce Křížkovského (Obzor XXXIII, 1910, s. 137);

Přehled Křížkovského oslav na Moravě a ve Slezsku (Cyrill XXXVI, 1910, s. 154);

Seznam kostelních skladeb P. Pavla Křížkovského (Cyrill XXXVI, 1910, s. 90);

Skladby Františka Musila pro varhany (Cyrill XXXVI, 1910, s. 8);

Co bylo v poslední době vykonáno v brněnské diecesi pro zachování a povznesení lidového zpěvu kostelního (Cyrill XXXIX, 1913, s. 87, 107).

Literatura

I. Lexika

Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Bibliografie české katolické literatury náboženské od roku 1828 až do konce roku 1913 (Praha 1923).

Tumpach, Josef; Podlaha, Antonín: Český slovník bohovědný, III. díl (Praha 1926).

ČSHS.

 

II. Ostatní

Bílek, Jiří: Veverská Bítýška vzpomíná na p. faráře dr. K. Eichlera (Katolické noviny, 13. 7. 1952).

Skutil, Jan: Památce Karla Eichlera (Lidová demokracie, 10. 1. 1980).

Štěpánek, Václav; Jan, Libor; Kosík, Zbyněk: Život a dílo P. ThDr. Karla Eichlera (in: Eichler, Karel: Paměti panství veverského, reprint původního vydání z roku 1891, Obecní úřad ve Veverské Bítýšce, Veverská Bítýška 1995).

Lucie Bakešová (Diplomová práce, Filozofická fakulta MU, Brno 2003).

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 23.3.2012