Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Matějček, Jan 2)

Tisk


Charakteristika: Hudební redaktor, překladatel a organizátor

Datum narození/zahájení aktivity:29.12.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity:23.9.2017
Text
DíloLiteratura

Matějček, Jan Vladimír, hudební redaktor, překladatel a organizátor, narozen 29. 12. 1926, Hamburk (Německo), zemřel 23. 9. 2017, Toronto (Kanada).
 
Hudební vzdělání získal na pražské konzervatoři, kde v letech 1939–46 studoval hru na klavír u Emy Doležalové a Viktorie Švihlíkové, současně také kompozici u Jaroslava Řídkého (1943–45). Poté vystudoval práva na Univerzitě Karlově (JUDr. 1951) a jeho zájmu neunikla ani hudební věda tamtéž (1961–62), což jistě ovlivnilo jeho následnou dlouholetou činnost v oboru autorských práv.
 
Před rokem 1968, kdy emigroval s rodinou do německého Mainzu, zastával Matějček mnoho funkcí spjatých s hudebním životem tehdejšího Československa. V letech 1954–61 byl vedoucím zahraničního oddělení tehdejšího Svazu československých skladatelů, organizoval mezinárodní hudebně vědecké konference a podobné akce v Praze (např. Mezinárodní setkání skladatelů 1957). V letech 1961–62 byl ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, poté vedoucím hudebního oddělení DILIA a Ústředního archívu Českého hudebního fondu (1962–65), následně  zástupcem a později ředitelem hudebního nakladatelství Panton. Do tohoto období spadá i jeho rozsáhlá činnost překladatelská.
 
V Německu se stal členem vedení hudebního nakladatelství Schott Music International (1968–69). Na pozvání Canada Council vedla jeho cesta dále do Kanady, kde se usadil natrvalo. V roce 1970 byl jmenován generálním tajemníkem Federace ontarijských symfonických orchestrů (Ontario Federation of Symphony Orchestra) a Federace ontarijských sborových těles (Ontario Choral Federation). Stal se spoluzakladatelem (1971–72) Sdružení kanadských orchestrů (Association of Canadian Orchestras) čítající zhruba 42 větších orchestrálních těles. Jmenování tajemníkem kanadské autorsko-právní organizace pro hudební díla CAPAC (Composers Authors and Publishers Association of Canada) započalo jeho několikaletou činnost v tomto oboru. Jako propagátor kanadské hudby dal podnět k nahrání 13 desek se soudobou kanadskou hudbou Musicanada (1974), organizoval koncert kanadské soudobé hudby v Paříži (1975), o rok později festival kanadské hudby a umění v Bonnu, Saarbrückenu a Strasbourgu. V roce 1977 přestoupil do jiné autorsko-právní organizace PROCAN (Performing Rights Organization of Canada), kde se stal generálním ředitelem úseku zahraničních styků (1980), poté prezidentem této společnosti (1984). Následně stál v čele procesu, který vedl ke sloučení (1989) obou výše jmenovaných organizací v jedinou celokanadskou organizaci pro ochranu provozovacích práv k hudebním dílům SOCAN (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada), jejímž byl jmenován ředitelem. Ve spolupráci s francouzskou ochrannou autorskou organizací SACEM a sdružením skladatelů a libretistů z Quebeku SPACQ založil první severoamerickou ochrannou organizaci pro práva reprodukční kontrolovanou skladateli a libretisty pod názvem SODRAC. Mnoho let byl také členem výkonného výboru celosvětové organizace autorských a autorsko-právních organizací CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs) se sídlem v Paříži.
 
Po roce 1989 pokračoval ve své činnosti na mezinárodním poli. Zorganizoval ve spolupráci se švýcarskou autorsko-právní organizací SUISA technickou pomoc české společnosti OSA, několikrát přednášel na právnické fakultě Univerzity Karlovy o severoamerickém autorském právu, stal se kanadským zástupcem nakladatelství Schott Music International. V letech 1999–2002 byl členem Umělecké rady Pražského jara, v roce 2002 byl také jmenován odborným poradcem Institutu Bohuslava Martinů pro Souborné vydání děl Bohuslava Martinů. V roce 1992 byl jmenován doživotním čestným členem Association of Canadian Orchestras, ve stejném roce byla založena každoročně udělovaná cena Jana Matějčka za nejúspěšnější dílo kanadského autora vážné hudby.


Dílo

Dílo literární (výběr)

Knihy
Tschechische Komponisten von Heute (Praha 1957);
Musik in der Tschechoslowakei (Praha 1967);
History of BMI Canada Ltd. and PROCAN. Their role in Canadian music and in the formation of SOCAN (Toronto 1995);
Alfred Maria Jelínek. Život a dílo skladatele (Kolín 1997).
 
Překlady
Ernst, Krause: Richard Strauss (Praha 1959);
Jacques Chailley: 40 000 let hudby (Praha 1965).
 
Studie v časopisech
Heutige Komponisten im Porträt (Musica XI, č. 9/10, 1957);
Vítězslav Novák, ein Spätromantik (Neue Zeitschrift für Musik, CXXX, 1969).
 
Notové edice
Neue tschechoslowakische Klaviermusik (nakl. GERIG, Köln und New York 1959–66).

Literatura

ČSHS.
Riemann Musik Lexikon. Personenteil Ergänzungsband (Mainz 1975).
Encyclopedia of Music in Canada (Toronto 1981).
Encyclopedia of Music in Canada (Toronto 1992), English edition.
International Who’s Who In Music, Vol. 1, Sixteenth Edition (IBC Cambridge 1998/99).
Canadian Who’s Who (University of Toronto Press každoročně od 1991).
 
Šárka Handlová

Text

Datum poslední změny: 9.10.2023