Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Barvič, Vilém

Tisk


Charakteristika: skladatel, varhaník, hudební pedagog, sbormistr a ředitel kůru

Datum narození/zahájení aktivity:1.8.1841
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.3.1892
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Barvič, Vilém, skladatel, varhaník, hudební pedagog, sbormistr a ředitel kůru, narozen 1. 8. 1841, Loštice (okres Šumperk), zemřel 26. 3. 1892, Valašské Meziříčí.

 

První hudební vzdělání získal u svého praotce (hra na klavír). Studoval na reálce v Novém Jičíně (maturita 1859) a na učitelském ústavu v Olomouci. Vyučoval v Hukvaldech, Krásně nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Frenštátu pod Radhoštěm, ve Frýdlantu nad Ostravicí (1870–86) a ke konci života opět ve Valašském Meziříčí (od roku 1886), kde působil po svém tchánovi Florianu Stoklasovi také jako ředitel kůru. Stal se zřejmě zástupcem sbormistra mužského pěveckého sboru Beseda a sbormistrem pěveckého sboru spolku Sokol ve Valašském Meziříčí (1864–66). Byl výborným varhaníkem, odborníkem na kontrapunkt, generálbas a hudební teorii. Složil řadu mší (1860–79), mešní části, taneční skladby pro kapelu v Lošticích (1883–87), skladby pro klavír, varhany, pěvecký sbor a další.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Chrámové skladby

Mše G dur (1862).

Te Deum (1862).

Mše C dur (1860).

Mše D dur (1865).

Conductus Defunctorum (1866).

Mše D dur (1868).

Sedm slov, oratorium (1869).

Regina coeli (1871).

Zpěvy a hudba k Božímu Tělu (1871, 1875).

Condukt bei einem Kinde (1873).

Zdrávas Královno pro sólové hlasy, varhany a orchestr (opis z roku 1876).

Mše Es dur.

 

Ostatní skladby

Polka-Mazurka (1857).

Marien-Polka (1862).

Koncertní variace pro klavír na 4 ruce (1885).

Přechody ze všech dur tónin (1885).

Předehra C dur.

Polka Aurelie.

Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

Slovník osobností kulturního a společenského života Valašska (Valašské Meziříčí 2000).

Fabián, Josef – Janásová, Kateřina – Ševčíková, Hana a kolektiv: Kdo byl, kdo je kdo na východní Moravě (Valašské Meziříčí 2009).

 

II. Ostatní

Schematismus der Schulbehörden, Volks-, Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten (Brno 1889–1901).

Stoklas, Eugen: Vilém Barvič, učitel a ředitel kůru ve Valašském Meziříčí (Cyril 59, 1933, č. 3–4, s. 37–38).

Demel, Jiří: Hudební skladatel Vilém Barvič. Jubilea (Valašsko: sborník o jeho životě a potřebách 8, 1959–61, č. 1, s. 92).

Demel, Jiří: Mužský pěvecký sbor Beseda (Valašské Meziříčí 1982) – vydáno u příležitosti slavnostního koncertu 125. výročí pěveckého sboru.

Mikulcová, Marie – Graclík, Miroslav: Kulturní toulky Valašskem. (Frýdek-Místek 2001).

 

http://aleph.vkol.cz/rego/rg0801.htm

http://spolky.profitux.cz/osoby/b/barvic_vil.html

www.mvk.cz/knihovna/vsetin/regionalni-osobnosti-10012/?componentID=11101&letter=B

www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti&what=B

Archivalie

Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí.

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 21.7.2014