Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Karel, Jaromír Otto

Tisk


Charakteristika: Dirigent a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:26.6.1920
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.11.1989
Text
DíloLiteratura

Karel, Jaromír Otto, dirigent a skladatel, narozen 26. 6. 1920, Bystřice pod Hostýnem, zemřel 25. 11. 1989, Plzeň.

 

Hudební nadání prokázal již za studentských let na varhanním oddělení brněnské konzervatoře (studoval zde do roku 1939), kde se učil současně hned několika oborům – hru na varhany studoval u Františka Michálka, zpěv u Bohumila Soběského a skladbu u Jaroslava Kvapila. V pěveckém umění se dále zdokonaloval na pražské konzervatořiJana Hilberta Vávry (1940–42).

Uplatnění ve vystudovaném oboru našel v Německu; v roce 1943 nastoupil jako zpěvák v divadle ve Zhořelci. Po válce působil tři roky jako korepetitor a dirigent opery a operety v Divadle 5. května (dnes Státní opera Praha). V roce 1948 přijal místo dirigenta v plzeňském Městském divadle (dnes Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni). Zasloužil se o rozkvět tamního kulturního života, pět let po svém nástupu se stal šéfem samostatného operetního souboru tehdejšího Krajského divadla. Začátkem šedesátých let odešel do nově založeného Divadla Emila Františka Buriana, jenž vzniklo na místě bývalého Burianova divadla D34. Po desetileté přestávce se vrátil zpět do Plzně, kde působil jako dirigent operetních a muzikálových přestavení až do své smrti.

Skládal písně, klavírní a komorní skladby, scénickou hudbu a operety.


Dílo

Dílo hudební

 

Písně

Cyklus Písně (na texty básní Jaroslava Vrchlického), 1942;

Melodia della notte, 1942;

Dvanáct pantoumů o lásce (text Jaroslav Seifert), 1955.

 

Komorní tvorba

Fuga pro smyčcové nástroje, 1939;

Sonáta pro hoboj a klavír, 1940.

 

Scénická tvorba

Macbeth (podle tragedie Williama Shakespeara), 1948;

Večer tříkrálový (podle komedie Williama Shakespeara), 1950;

Veselé paničky windsorské (podle komedie Williama Shakespeara), 1953;

Ledová sprcha (podle satiry Vladimíra Majakovského), 1953;

Tvrdohlavá žena (podle Josefa Kajetána Tyla), 1955.

 

Operety

Veselý desperado, 1939;

Abdulův sen, 1945;

Optintia, 1948 (premiéra 9. 4. 1949, Plzeň);

Bohové na zemi, 1948 (premiéra 5. 2. 1949, Plzeň);

Pan Perichon na cestách (podle komedie Edouarda Martina a Eugenea Labiche), 1950, (premiéra 22. 12. 1950, Plzeň);

Lízinka (premiéra 23. 2. 1952);

Dueňa či Lstivé krasavice (podle Richarda Brinsley Sheridana, na libreto Evy Bezděkové, premiéra 28. 1. 1954);

Pan společník řádí (podle Johanna Nestroye, na libreto Evy Bezděkové).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

www.musical-opereta.cz/bard-ceske-operety-jo-karel-by-se-dnes-dozil-devadesatin

 

Danuta Hudecová

Datum poslední změny: 20.10.2011